เปรียบเทียบโครงสร้าง V to Be VS Verb to Do แตกต่างยังไง ใช้แบบไหน มาดูกัน

 

หลายคนอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วสำหรับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการใช้ภาษาอังกฤษก็คือ Helping Verbs หรือ “กริยาช่วย” นั่นเอง อย่างที่เราทราบกันดีแล้ว โดยหลักภาษาอังกฤษนั้น จะมีกริยาช่วย 3 รูปแบบด้วยกันคือ

 

 • verb to be
 • verb to do
 • verb to have

 

วันนี้เราจะชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ Verb to be และ Verb to do ซึ่งเป็นกริยาช่วยที่หลายคนมักสับสนและใช้ผิดกันมาบ้างไม่มากก็น้อย โดยเราจะเริ่มจากหลักการพื้นฐานที่ควรรู้ พร้อมการนำไปใช้และตัวอย่างประโยค อีกทั้งไขข้อสงสัยว่ากริยาช่วยทั้งสองชนิดนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งเราจะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนในตารางท้ายบทความนี้ด้วย หากพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลย

 1. โครงสร้าง V to Be

หน้าที่ของ V to be

จะประกอบไปด้วย 2 หน้าที่หลักด้วยกัน ได้แก่

 • เป็นกริยาหลัก (Main verbs) จะประกอบไปด้วย 7 ตัวด้วยกัน คือ is, am, are, was, were, be และ been เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่า “เป็น, อยู่, คือ” นั่นเอง
 • เป็นกริยาช่วย (Helping verbs) มีรูปเหมือน main verbs ทุกประการ ต่างกันแค่หลักการใช้ คือเมื่อ verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย เราจะไม่แปลความหมายว่า “เป็น, อยู่, คือ” เหมือนกริยาหลัก แต่ใช้เพื่อเสริมให้ประโยคหรือ Continuous tense สมบูรณ์ คือแปลว่า “กำลัง” ตามโครงสร้าง Subject + V to be + V-ing  หรือ  V to have + been

 

V to be สามารถแบ่งได้ตามกาลเวลา และประธาน ดังนี้

Present (ปัจจุบัน)

 • ประธาน เอกพจน์ >> is
 • ประธาน พหูพจน์ >> are
 • ประธาน I >> am

Past (อดีต)

 • ประธาน เอกพจน์ และ I >> was
 • ประธาน พหูพจน์ >> were

be และ been

 • be >> ใช้ตามหลัง To และ Modal verbs
 • been >> ใช้ตามหลัง Verb to have ในรูปของ Perfect tense

 

ตำแหน่งของ V to be เมื่อใช้เป็น กริยาหลัก

อยู่หลังประธาน, หน้า adjectives , prepositions, nouns, pronouns และ adverbs เช่น

 • She is a girl. (อยู่หน้านาม)
 • Tina and Tony are craver. (อยู่หน้าคุณศัพท์)
 • You are very tall. (อยู่หน้ากริยาวิเศษณ์)
 • The book is on the table. (อยู่หน้าบุพบท)
 • These roses are yours (อยู่หน้าสรรพนาม)

ตำแหน่งของ V to be เมื่อใช้เป็น กริยาช่วย

โครงสร้างคือ V to be +V-ing ในรูปของ Continuous tense

1)      ทำหน้าที่เป็น Adjective (แปลว่าน่า…)
ตัวอย่างเช่น It is an interesting show. (มันเป็นโชว์ที่น่าสนใจ)
2)      present continuous tense (is/am/are+V-ing) กำลังทำในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น I am working now (ฉันกำลังทำงานอยู่ตอนนี้)

3)      past continuous tense (was/were+V-ing) กำลังทำในอดีต
ตัวอย่างเช่น She was singing at this time yesterday. (เมื่อวานในเวลานี้ หล่อนกำลังร้องเพลง)

4)      future continuous (will+be+V-ing) คาดการณ์ในอนาคต
ตัวอย่างเช่น Peter will be travelling around the world next year. (ในปีหน้า ปีเตอร์กำลังจะไปท่องเที่ยวรอบโลก)

5)      present perfect continuous (have/has +been +V-ing) กำลังทำต่อเนื่องในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น I have been working homework since yesterday. (ฉันทำการบ้านมาตั้งแต่เมื่อวาน) – สื่อว่าปัจจุบันก็ยังทำอยู่ ยังไม่เสร็จ

6)      past perfect continuous (had+been+V-ing) กำลังทำต่อเนื่องในอดีต
ตัวอย่างเช่น Mom had been cooking when it started raining. (แม่กำลังทำอาหารอยู่เมื่อตอนที่ฝนตก)

7)      future perfect continuous (will+have+been+V-ing) กำลังทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
ตัวอย่างเช่น I will have been cleaning the room for an hour tomorrow morning (พรุ่งนี้เช้าฉันจะทำความสะอาดห้องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง)

8)      V to be + Past participle (V3 – กริยาช่อง 3) ทำหน้าที่เป็น Adjective (แปลว่ารู้สึก…)
ตัวอย่างเช่น I’m glad to meet you (ฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบคุณ)

 

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

 1. โครงสร้าง Verb to do

หน้าที่ของ V to do

จะประกอบไปด้วย 2 หน้าที่หลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

 • เป็นกริยาหลัก (Main verbs) จะประกอบไปด้วย 4 ตัวด้วยกัน คือ do, does, did และ done เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่า “ทำ” นั่นเอง
 • เป็นกริยาช่วย (Helping verbs) มีรูปเหมือน main verbs ทุกประการ ต่างกันแค่หลักการใช้ คือเมื่อ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย เราจะไม่แปล แต่หน้าที่คือมาเสริมให้ประโยคหรือ Simple forms สมบูรณ์ ความหมายคือ แสดงถึงการกระทำที่เป็นปกติ นิสัย หรือกิจวัตร

โดยปกติแล้วรูป Simple forms จะไม่มีกริยาช่วย จึงจำเป็นจะต้องใช้ V to do เข้ามาช่วยในการสร้างประโยคคำถาม, ประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำสั่ง ดังนี้

 • ประโยคคำถาม

โครงสร้างคือ

V to do + Subject + v1+?

โดยปกติจะเป็นคำถามประเภทเจาะจงคำตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (yes/no question) เช่น

 • Do you love me? (คุณรักฉันไหม?)
 • Does she go to school? (หล่อนไปโรงเรียนใช่ไหม?)

หรือใช้คู่กับ Question words (what / where / who / when / which / why และ how) เช่น

 • Where did he go? (เขาไปไหนมา)
 • ประโยคปฏิเสธ

โครงสร้างคือ

Subject + V to do + not + V1

เช่น

 • You do not love me. (คุณไม่ได้รักฉัน)
 • She does not go to school. (หล่อนไม่ได้ไปโรงเรียน)
 • He did not go home. (เขาไม่ได้กลับบ้าน)

ข้อสังเกต รูปย่อคือ

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t
 • did not = didn’t
 • ประโยคคำสั่ง

โครงสร้างคือ

Do + not + V1

เช่น

 • Do not close the door. (อย่าปิดประตู)

หลักการใช้เพิ่มเติมที่ควรรู้

 1. ประโยคที่มี V to do ในประโยค กริยาแท้ในประโยคต้องเป็น V1 (Infinitive) เสมอ
 2. V to do สามารถแบ่งได้ตามกาลเวลา และประธาน ดังนี้

Present (ปัจจุบัน)

 • ประธาน เอกพจน์ >> Does
 • ประธาน พหูพจน์ >> Do

Past (อดีต)

ทั้งประธาน เอกพจน์และพหูพจน์ >> did

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง V to be และ V to do

V to be V to do

รูปทั้งหมด

is/am/are/was/were/be/been do/does/did

รูปปัจจุบัน

is/am/are do/does
รูปอดีต was/were

did

ประธานเอกพจน์ is/was

does/did

ประธานพหูพจน์ are/were

do/did

ใช้กับ

present continuous tense,

past continuous tense,

future continuous,

present perfect continuous,

past perfect continuous,

future perfect continuous

ใช้ในการสร้างประโยคคำถาม, ประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำสั่ง ใน Simple Forms,

Present Simple,

Past Simple

ตำแหน่ง หลัง : ประธาน

หน้า: verbs, adjectives, prepositions, nouns, pronouns และ adverbs

– หน้าประธานในประโยคคำถาม

– หลังประธาน+not ในประโยคปฏิเสธ

สรุป

V to be และ V to do ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วย กล่าวคือมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือหลักการใช้และตำแหน่งในบางกรณี เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อความถูกต้องทางหลักภาษาและสามารถสื่อสารถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังให้เข้าใจตรงกัน

และสุดท้ายทางเราสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วไป หรือใช้เพื่อการทำงาน หรือต้องการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบนะครับ และยังสามารถออกแบบคอร์สได้ตามต้องการอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด