ข้อควรรู้และเตรียมตัวไว้ ก่อนบินลัดฟ้าไปเรียนต่อต่างประเทศ

การ เรียนต่อต่างประเทศ ถือเป็นความใฝ่ฝันและเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรม ระบบการศึกษา วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างออกไป ได้ภาษา และนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สร้างรายได้ที่ดีและมั่นคง ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพาตัวเองไปสู่ความใฝ่ฝันและเป้าหมายนี้ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามที่จะประสบผลสำเร็จ จึงควรต้องตัดสินใจ พิจารณาถึงความพร้อม หาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเดินทาง หากไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร วันนี้มีคำตอบมาฝากกัน

 

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

           เริ่มจากเลือกประเทศที่เราชอบ จากนั้นศึกษาข้อมูลโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ อาจหาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาขาที่ต้องการเรียน โดยศึกษาทั้งด้านบวกและลบ ระวังสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เพราะต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นนาน อาจพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ อ่านข้อมูล

หากต้องการทุนการศึกษา ให้ติดตามข่าวสารและศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาทุน การแข่งขัน ซึ่งมีทั้งทุนมหาวิทยาลัย และทุนรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่จะต้องไปเลือกมหาวิทยาลัยเอง

 

วางแผนค่าใช้จ่าย

ทุนหรือค่าใช้จ่าย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการไปเรียนต่อต่างประเทศ เมื่อได้ประเทศและสถาบันศึกษาที่จะเข้าเรียนแล้ว ให้คำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยคำนวณให้ครอบคลุมตลอดช่วงการศึกษา หรือกรณีต้องศึกษานานกว่ากำหนด โดยพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ ต้องเตรียมเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อรับเงินสดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

 

เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษ

การเรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับถึงเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาหรือเชิงวิชาการ จะแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ เช่น ศึกษาแนวข้อสอบ หรือ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพิ่มเติมเพื่อให้มีความพร้อม โดยทั่วไปสถาบันในต่างประเทศนิยมใช้

1) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) การทดสอบจะมี 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีการสอบหลายแบบ เช่น สอบด้วยกระดาษ คอมพิวเตอร์ แต่วิธีที่นิยม คือสอบด้วยอินเทอร์เน็ต เรียกว่า TOEFL iBT โดยมีคะแนนเต็มที่ 120 คะแนน มหาวิทยาลัยส่วนมากมักกำหนดที่ 70 คะแนนขึ้นไป ส่วนผู้จะสมัครทุนต่าง ๆ ควรได้อย่างน้อย 80 ขึ้นไป

2) IELTS (International English Language Testing System) การทดสอบจะมีทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน คะแนนของ IELTS จะเปรียบเทียบผลเป็น 9 ระดับ คือ ระดับ 1 – ระดับ 9 คะแนนที่ต้องการส่วนมากจะเป็น 5.5-7 หากใช้สมัครทุนต่าง ๆ ควรได้ 6.0 ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยจะมีเงื่อนไข เช่น ต้องได้ 6.5 ขึ้นไป โดยไม่มีพาร์ทไหนได้ต่ำกว่า 6.0

นอกจากนี้ อาจต้องเตรียมความรู้พื้นฐานเรื่องวลีในภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวให้ได้เมื่ออยู่ในสถานที่และสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมพร้อมด้านการศึกษา

           ควรศึกษาว่าหลักสูตรที่ต้องการ ได้กำหนดคุณสมบัติทางการศึกษาไว้อย่างไร สถาบันการศึกษาจะพิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญ ควรมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 2.5-3.0 ก่อนไปเรียน ควรศึกษาเพิ่มเติมในวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรที่เลือก

 

เตรียมเอกสาร/สิ่งของต่าง ๆ

เอกสารต่าง ๆ ควรทำเป็นภาษาอังกฤษ อาจนำไปแปลตามร้านรับแปลต่าง ๆ และต้องมีการรับรองว่าเอกสารที่แปลนั้นถูกต้องจากกรมการกงสุล สำหรับการขอวีซ่านักเรียน ต้องศึกษาข้อกำหนดของแต่ละที่อย่างละเอียด เอกสารที่ใช้ ได้แก่ หนังสือเดินทางที่จะไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบประกาศนียบัตรต่าง ๆ เอกสารรับรองด้านการเงิน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ รวมทั้ง ตั๋วเครื่องบิน โดยสามารถจองเองหรือจองผ่านเอเจนซี่ท่องเที่ยวสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ต้องติดต่อที่พักอาศัยและจองที่พักที่เหมาะสม

เตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยตรวจสอบกับสายการบินเรื่องค่าสัมภาระ และชั่งน้ำหนักตรวจสอบก่อนเดินทาง ทั้งนี้ ควรนำอุปกรณ์อาบน้ำขนาดพกพาให้ใช้ได้ตลอด 2 สัปดาห์ มีการวางแผนซื้อผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน เตรียมรองเท้าสัก 3-4 คู่ อแดปเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประเทศนั้น ๆ ที่สำคัญคือโทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊ก ยารักษาโรค ของต่าง ๆ ที่หายากในต่างประเทศ ส่วนสิ่งของชิ้นใหญ่ให้จัดส่งไปยังที่พักล่วงหน้าโดยทางเรือ

 

เตรียมร่างกายและจิตใจ

           ควรมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง และนำสำเนาบันทึกทางการแพทย์ไปด้วยเผื่อกรณีฉุกเฉิน และทำประกันสุขภาพก่อนขอวีซ่า ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี ๆ นอกจากนี้ ต้องทราบข้อกำหนดเรื่องโรค พร้อมฉีดวัคซีนก่อนเดินทางตามระเบียบประเทศนั้น ๆ และเตรียมใจให้พร้อม เพราะห่างจากครอบครัวไปเป็นระยะเวลานาน และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม

การเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และบรรลุเป้าหมายทางการเรียนที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี หวังว่านักเรียนนักศึกษาจะสามารถนำข้อมูลที่เราแนะนำนี้ไปเตรียมตัวให้พร้อมไปเรียนต่อและได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ที่มาข้อมูล

  • http://www.e-abroad.com/tip_htm
  • https://www.dekthaigointer.com/article/view/preparing-before-go-abroa
  • https://www.scholarship.in.th/9-things-preparing-for-study-abroad/
  • https://teen.mthai.com/education/html

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด