รวม Synonym Words ที่ใช้บ่อย

รวม Synonym Words ที่ใช้บ่อย

Synonym words หรือ Synonyms คือกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกันในภาษาอังกฤษ การใช้ synonym words ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษาเพราะคำบางคำใช้แทนกันได้ ความหมายเหมือนกัน แต่ก็ต้องระวังในการใช้ Synonym Words ด้วยคำบางคำแม้จะความหมายใกล้เคียงกันแต่ก็ใช้ในบริบท หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 

รู้จัก Synonym Words

Synonyms คือ คำพ้องความหมาย เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน โดยนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้คำ ทำให้สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ โดย Synonyms สามารถเป็นได้ทั้งคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์

ตัวอย่าง Synonyms

ability – capability = ความสามารถ

aim – goal = เป้าหมาย

Energy – Power = พลังงาน

earn – gain = ได้รับ

learn – study = เรียน

refuse – deny = ปฏิเสธ

clever – intelligent = ฉลาด

famous – well-known = มีชื่อเสียง

quickly – rapidly = อย่างรวดเร็ว

 

การรู้จักใช้ Synonyms มีประโยขน์ในการลดการใช้คำซ้ำ ๆ ในประโยค ทำให้บทนสนทนาหรือเรื่องราวดูเป็นธรรมชาติ และมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้ฟังและผู้อ่านจะได้ไม่เบื่อหน่ายจากการพบแต่คำซ้ำ ๆ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายของผู้พูดหรือผู้เขียนด้วย

 

นอกจากนั้นแล้วใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS TOEFL หากอยากได้คะแนนสูง ๆ ในการสอบ Reading และ Writing หากในหัวมีคลังคำศัพท์ synonyms เยอะ ๆ สำหรับ Reading โจทย์คำถามมักจะไม่ใช้คำเดิมซ้ำกับในเนื้อเรื่องที่เราอ่าน แต่จะถอดความ หรือใช้คำศัพท์ให้ต่างกันไป ไม่ให้เหมือนในประโยคเดิม คนที่รู้ศัพท์เยอะจึงสามารถทำคะแนนในส่วนของ Reading ได้มาก

 

Synonyms ที่ความหมายใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้แทนอีกคำได้ในทุก ๆ ประโยค เพราะในบางบริบทอาจจะใช้แทนกันไม่ได้ ตัวเอย่าง เช่น

learn กับ study ความหมาย คือ เรียนรู้

study English กับ I learn English. ทั้งสองประโยคแปลว่า “ฉันเรียนภาษาอังกฤษ” เหมือนกัน

I’ve learned that I still have a lot to learn. “ฉันได้เรียนรู้ว่า ฉันมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้”

ในประโยคนี้จะใช้ study ไม่ได้ เพราะ study คือ การเรียนจากตำรา ศึกษาอย่างจริงจัง แบบเอาใบประกาศ แต่ learn คือ เรียนรู้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เรียนรู้จากประสบการณ์ หรือสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านขึ้นมา

 

ลองดูอีกสักตัวอย่างของ 2 คำนี้ Among และ Between

 • She is standing among three of his sons. เธอยืนอยู่ท่ามกลางลูกชายทั้ง 3 คนของเธอ “among” ใช้กับคำนามที่มากกว่า 2
 • He is sitting between Jim and Tim. เขานั่งอยู่ระหว่างจิมและทิม “between” ใช้กับคำนามที่มีอยู่ 2

ดังนั้นแล้วในการใช้คำพ้องความหมายจะเลือกใช้คำไหนต้องดูบริบทประกอบด้วย

รายละเอียดคอร์สเรียน

รวม Synonym Words ที่ได้ใช้แน่นอนในชีวิตประจำวัน

 1. สามารถ / สามารถทำได้ / สามารถกระทำ:

Capable / Able / Competent

 1. ฉลาด / อัจฉริยะ / มีปัญญา:

Smart / Intelligent / Clever

 1. เมตตา / ใจดี / มีน้ำใจ:

Merciful / Compassionate / Kind-hearted

 1. มีกำลัง / มีพลัง / แข็งแรง:

Energetic / Vigorous / Robust

 1. เด่น / โดดเด่น / พิเศษ:

Outstanding / Prominent / Excellent

 1. ราบรื่น / ละมุน / นุ่มนวล:

Smooth / Soft / Gentle

 1. สุข / มีความสุข / สนุก:

Blissful / Happy / Joyful

 1. เพื่อน / มิตร / คู่หู:

Friend / Companion / Pal

 1. สวย / น่ารัก / มีเสน่ห์:

Beautiful / Cute / Charming

 1. ประสบความสำเร็จ / สำเร็จ / ทำให้สำเร็จ:

Succeed / Achieve / Accomplish

 1. มากมาย / มีมากมาย / อุดมสมบูรณ์:

Abundant / Plentiful / Copious

 1. เด่น / โดดเด่น / ยอดเยี่ยม:

Outstanding / Prominent / Excellent

 1. รวมกัน / ประกอบ / รวบรวม:

Gather / Assemble / Collect

 1. เห็นใจ / มีความเห็นอกเห็นใจ / มีเมตตา:

Compassionate / Sympathetic / Merciful

 1. มีความสำคัญ / สำคัญ / ที่สำคัญ:

Important / Significant / Crucial

 1. เชี่ยวชาญ / มีทักษะ / มีความสามารถ:

Proficient / Skillful / Competent

 1. มีความรู้ / ฉลาด / รอบรู้:

Knowledgeable / Wise / Informed

 1. สะดวกสบาย / น่าสบาย / สบาย:

Comfortable / Cozy / Snug

 1. กล้าหาญ / อาจหาญ / องอาจ

Brave / Courageous / Valiant

 1. เข้าใจ / รับรู้ / ตระหนักถึง:

Understand / Perceive / Realize

 

การเรียนรู้ Synonym words นอกจากช่วยเพิ่มคำศัพท์แล้วยังช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการพูด และเขียน เลือกใช้คำได้หลากหลาย ทำให้สิ่งที่สื่อสารออกไปน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

หากต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น การ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จะทำให้มีความรู้ภาษาอังกฤษรอบด้านมากขึ้น นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด