หลักการใช้ Present Continuous

Present Continuous

Present Continuous Tense หรือที่เรียกกันว่า Present Progressive Tense เป็น Tense หนึ่งที่ใช้บ่อยในการสื่อสารประจำวัน ภาษาอังกฤษมีหลาย Tense ที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานการณ์ต่าง ๆ และ Present Continuous Tense ก็เป็นหนึ่งใน Tense ที่สำคัญมาก

Present Continuous Tense ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ หรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่สิ้นสุด ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายหลักการใช้ Present Continuous Tense พร้อมตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ

โดยสามารถพิจารณาดังรูปภาพด้านบนนี้

The children are in a soggy field. They are playing football.

หมายถึง เด็กๆกำลังเล่นฟุตบอล และอยู่ในสนามที่เปียกแฉะอยู่ในขณะนี้ ขณะที่กำลังพูด และการกระทำยังไม่สิ้นสุดลง

โดยโครงสร้างของประโยคชนิดนี้คือ Am/is/are + V ing

Present continuous table

I am doing something

สามารถใช้ในกรณีที่เราเริ่มทำบางอย่างมาแล้วตั้งแต่ในอดีตหรือเวลาที่ผ่านมา แต่จนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราทำยังไม่เสร็จ เช่น

 • Things are not so good at work. The company is losing money.

ช่วงนี้งานอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ เพราะบริษัทกำลังขาดทุน หมายถึง สถานการณ์อาจเริ่มไม่ดีมาซักพักแล้ว เพราะบริษัทกำลังขาดทุน เราเลยใช้เป็น The company is losing money.

 • Where is Somsee?    She is having lunch

สมศรีอยู่ไหนหรอ เธอกำลังกินข้าวอยู่ หมายถึง ขณะที่ถามว่าสมศรีอยู่ที่ไหน สมศรีกำลังกินข้าวอยู่ และเริ่มกินมาก่อนที่จะถามแล้ว แต่กินยังไม่เสร็จ

แต่ในบางโอกาส เราสามารถใช้ Present Continuous ในสถานการณ์ที่เราไม่ได้ทำ ณ ช่วงเวลานั้น แต่สิ่งที่เราทำนั้นยังไม่จบก็ได้เช่น

talking on the phone

I’m studying at a university in Bangkok. The subject is about………

ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ สาขาที่ฉันเรียนอยู่คือ…….. หมายถึงในขณะที่พูด ผู้พูดอาจไม่ต้องอยู่ที่มหาลัยหรือกำลังเรียนอยู่ก็ได้ แต่เขากำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยนั้นซึ่งยังไม่จบหลักสูตร

โครงสร้างของ Present Continuous Tense

การสร้างประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentences)

โครงสร้าง: Subject + am/is/are + verb-ing

 • I am playing football.
 • She is reading a book.
 • They are watching TV.

การสร้างประโยคปฏิเสธ (Negative Sentences)

โครงสร้าง: Subject + am/is/are + not + verb-ing

 • I am not playing football.
 • She is not reading a book.
 • They are not watching TV.

การสร้างประโยคคำถาม (Interrogative Sentences)

โครงสร้าง: Am/Is/Are + subject + verb-ing?

 • Am I playing football?
 • Is she reading a book?
 • Are they watching TV?

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

เมื่อต้องการบอกสิ่งที่เกี่ยวกับช่วงเวลา

เช่น today / this week / this year etc. เราก็สามารถใช้โครงสร้างนี้ได้เลย เช่น

 • I’m working hard today.
 • The company I work for is doing well this year.

เพิ่มเติม โดยปกติแล้วเรามักจะใช้กับ Verbs ด้านล่างต่อไปนี้

Change, improve, rise, get, increase, fall, start, grow, begin

 • I’m starting to love you
 • He’s always changing his mind.
 • I’m becoming a big underground success

 

การใช้ Present Continuous Tense

1. การบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ (Actions happening now)

Present Continuous Tense ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ขณะที่กำลังพูด

 • ตัวอย่าง:
  • I am writing an article. (ฉันกำลังเขียนบทความ)
  • The kids are playing outside. (เด็ก ๆ กำลังเล่นอยู่ข้างนอก)
  • She is cooking dinner right now. (เธอกำลังทำอาหารเย็นในตอนนี้)

2. การบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ (Actions happening around the current period)

ใช้ Present Continuous Tense เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่ใช่ขณะนี้พอดีแต่ยังคงดำเนินอยู่

 • ตัวอย่าง:
  • I am studying for my exams these days. (ฉันกำลังเตรียมตัวสอบในช่วงนี้)
  • They are building a new shopping mall in town. (พวกเขากำลังก่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ในเมือง)
  • We are working on a new project this month. (พวกเรากำลังทำโปรเจคใหม่ในเดือนนี้)

3. การวางแผนล่วงหน้า (Future plans)

ใช้ Present Continuous Tense เพื่อบรรยายแผนการหรือเหตุการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ในอนาคตอันใกล้

 • ตัวอย่าง:
  • I am meeting my friend tomorrow. (ฉันจะไปพบเพื่อนพรุ่งนี้)
  • She is flying to New York next week. (เธอจะบินไปนิวยอร์กสัปดาห์หน้า)
  • We are having a party on Saturday. (พวกเราจะจัดงานเลี้ยงในวันเสาร์)

4. การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว (Temporary actions)

ใช้ Present Continuous Tense เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว

 • ตัวอย่าง:
  • I am staying at my friend’s house for the weekend. (ฉันกำลังพักอยู่ที่บ้านเพื่อนช่วงสุดสัปดาห์)
  • He is working part-time at a café until he finds a full-time job. (เขากำลังทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟจนกว่าเขาจะหางานประจำได้)
  • They are living with their grandparents while their house is being renovated. (พวกเขากำลังอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายในขณะที่บ้านกำลังปรับปรุง)

5. การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นนิสัย (Frequent and habitual actions)

ใช้ Present Continuous Tense เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นนิสัยในบางบริบท ซึ่งมักจะมีการแสดงความรู้สึกเชิงลบ

 • ตัวอย่าง:
  • She is always talking during class. (เธอพูดในห้องเรียนตลอดเวลา)
  • He is constantly complaining about his job. (เขาบ่นเกี่ยวกับงานของเขาตลอดเวลา)
  • They are always arguing. (พวกเขาทะเลาะกันตลอด)

 

ข้อสังเกตและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

1. การใช้กริยาไม่ต่อเนื่อง (Non-continuous verbs)

กริยาบางคำไม่ใช้ในรูป Present Continuous Tense เนื่องจากเป็นกริยาที่ไม่แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น love, like, hate, want, need, believe, know, understand

 • ตัวอย่าง:
  • I love this song. (ไม่ใช้: I am loving this song)
  • She needs help. (ไม่ใช้: She is needing help)

2. การใช้ am/is/are อย่างถูกต้อง

การใช้ am, is, และ are ให้ถูกต้องตามประธานเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างประโยคที่ถูกต้อง

 • I am playing.
 • He/She/It is playing.
 • You/We/They are playing.

3. การเติม -ing ท้ายกริยา

การเติม -ing ที่ท้ายกริยามีหลักการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง

 • กริยาทั่วไป: เติม -ing ตรง ๆ

  • play → playing
  • read → reading
 • กริยาที่ลงท้ายด้วย -e: ตัด -e ออกก่อนแล้วเติม -ing

  • make → making
  • write → writing
 • กริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ: ซ้ำตัวอักษรสุดท้ายก่อนเติม -ing

  • run → running
  • sit → sitting

หลักการใช้ Present Continuous นั้น ใช้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ โดยมีประธานของประโยค แล้วตามด้วย Am / is / are และตามด้วย Verb ing อันนี้สำคัญเลย เพื่อนๆห้ามลืมนะครับ และเราจะใช้ประโยคชนิดนี้กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่จบ หรืออาจจะเริ่มมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ได้ แต่ปัจจุบันก็กำลังทำอยู่

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

ตัวอย่างการใช้ Present Continuous Tense

ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentences)

 • I am eating breakfast now. (ฉันกำลังกินอาหารเช้า)
 • She is writing a letter. (เธอกำลังเขียนจดหมาย)
 • They are watching a movie. (พวกเขากำลังดูหนัง)

ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentences)

 • I am not eating breakfast now. (ฉันไม่ได้กำลังกินอาหารเช้า)
 • She is not writing a letter. (เธอไม่ได้กำลังเขียนจดหมาย)
 • They are not watching a movie. (พวกเขาไม่ได้กำลังดูหนัง)

ประโยคคำถาม (Interrogative Sentences)

 • Am I eating breakfast now? (ฉันกำลังกินอาหารเช้าหรือเปล่า?)
 • Is she writing a letter? (เธอกำลังเขียนจดหมายหรือเปล่า?)
 • Are they watching a movie? (พวกเขากำลังดูหนังหรือเปล่า?)

การฝึกฝนการใช้ Present Continuous Tense

1. การทำแบบฝึกหัด (Exercises)

ฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Present Continuous Tense เพื่อความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้

2. การฟังและพูด (Listening and Speaking)

ฟังบทสนทนาหรือสื่อที่ใช้ Present Continuous Tense และลองพูดตามเพื่อฝึกการออกเสียงและการใช้โครงสร้างประโยค

3. การเขียน (Writing)

เขียนบันทึกประจำวันหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยใช้ Present Continuous Tense

4. การอ่าน (Reading)

อ่านบทความ หนังสือ หรือเนื้อหาที่ใช้ Present Continuous Tense เพื่อเข้าใจการใช้ในบริบทต่าง ๆ

สรุป

Present Continuous Tense เป็น Tense ที่สำคัญในการบรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ หรือในช่วงเวลาปัจจุบัน การเข้าใจและใช้ Present Continuous Tense อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ การฝึกฝนการใช้โครงสร้างประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย จะช่วยให้คุณใช้ Present Continuous Tense ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

สำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ เพื่อการทำงาน หรือ สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล สามารถติดต่อเรา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ได้เลยนะครับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด