การเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ “ขั้นกว่า” กับ “ขั้นสุด” ใช้อย่างไรในประโยคภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กัน

การเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ ด้วยคำคุณศัพท์ หรือ adjective ในภาษาอังกฤษ มีหน้าที่คือขยายความคำนาม ปกติจะวางไว้หน้าคำนามที่ขยาย หรือวางไว้หลัง Verb to be คำคุณศัพท์ (Adjective) มีหลายประเภท เช่น บอกลักษณะ บอกปริมาณ ชี้เฉพาะ บอกความเป็นเจ้าของ ฯลฯ เช่น good, clever, happy, much, which, etc.

การเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ Adjective

  1. Adjective ถ้าใช้ในประโยคปกติขยายคำนาม เช่น My house is big. บ้านของฉันหลังใหญ่โต คำว่า “big” ขยายคำว่า “house” บ้านหลังใหญ่ ถ้าเป็นการเปรียบเทียบของ 2 สิ่งว่าเท่ากันไม่ต่างกัน adjective ที่ใช้ในรูปประโยคปกติแบบนี้เราจะเรียกว่า “Positive Adjective” คือใช้ as + adjective + as เช่น

My house is as big as yours.    บ้านของฉันใหญ่เท่ากับบ้านของคุณ

  1. หากเมื่อไหร่ที่เราต้องการใช้ adjective เพื่อต้องการเปรียบเทียบระหว่างของ 2 สิ่ง เราต้องเปลี่ยน adjective ให้เป็นรูปที่ต้องการเปรียบเทียบ เราเรียกว่า “Comparative Adjective” เช่น

My house is bigger than yours. บ้านของฉันใหญ่กว่าบ้านของคุณ

  1. เมื่อเราเปรียบเทียบของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป โดยต้องการบอกว่าของเรามีความเป็นที่สุดในของทั้งหมดนั้น adjective ที่ใช้ต้องเปลี่ยนรูปเป็นขั้นสุด เราเรียกว่า “Superlative Adjective” เช่น

My house is the biggest in the village. บ้านของฉันใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน

The giraffe is the tallest terrestrial animal in the world. ยีราฟเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดในโลก

 

รูปประโยคของ Positive, Comparative และ Superlative Degree

  1. Positive Degree การเปรียบเทียบ “เท่ากัน”

เมื่อต้องการเปรียบเทียบของ 2 สิ่งขึ้นไป โดยต้องการบอกว่าเท่ากัน (ไม่มีสิ่งไหนมากหรือน้อยไปกว่ากัน) ให้ใช้รูปประโยค ดังนี้

Subject + Verb to be + as adjective as + Object

ตัวอย่าง adjective เปรียบเทียบในขั้น Positive Degree นี้ เช่น as happy as / as easy as / as thick as / as beautiful as / as meaningful as

ตัวอย่างประโยค

I am happy today.

I am as happy as you today.

 

Final exam is very easy.

Final exam is as easy as midterm exam.

 

She is very beautiful

She is as beautiful as her sister.

 

  1. Comparative Degree เปรียบเทียบ “ขั้นกว่า”

เมื่อต้องการเปรียบเทียบของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปว่าไม่เท่ากัน มีมากหรือน้อยกว่า โดยใช้ adjective ต้องมีการใช้รูป adjective ดังนี้

Subject + Verb to be + adjective (ขั้นกว่า) + than + Object

Adjective ขั้นกว่า ที่ใช้เปรียบเทียบของ 2 สิ่งในขั้น Comparative Degree ปกติจะใช้วิธีเติม “er” หลัง Adjective แล้วตามหลังด้วยคำว่า “than” แต่ถ้า Adjective ที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป จะใช้คำว่า “more” นำหน้า Adjective ใช้รูปเดิม

ตัวอย่าง adjective ใน “ขั้นกว่า” เช่น happier than / easier than / thicker than / more beautiful than / more meaningful than

ตัวอย่างประโยค “ขั้นกว่า”

I am happy today.

I am happier than you today.

 

Final exam is very easy.

Final exam is easier than midterm exam.

 

She is very beautiful

She is more beautiful than her sister.

 

  1. Superlative Degree เปรียบเทียบ ขั้นสุด

เมื่อต้องการเปรียบเทียบของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป โดยใช้ Adjective ต้องมีการใช้รูป Adjective ดังนี้

Subject + Verb to be + the + Adjective (ขั้นสุด)

Adjective ขั้นสุด ที่ใช้เปรียบเทียบของ 3 สิ่งในขั้น Superlative Degree ปกติจะใช้ the แล้วตามด้วย Adjective ที่เติม “est” ต่อท้าย แต่ถ้า Adjective ที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป จะใช้คำว่า “the most” นำหน้า โดย Adjective ใช้รูปเดิม เช่น the happiest / the easiest / the thickest / the most beautiful / the most meaningful

ตัวอย่างประโยค “ขั้นสุด”

I am happy today.

I am happier than you today.

I am the happiest person on my birthday.

 

Final exam is very easy.

Final exam is easier than midterm exam.

Final exam is the easiest exam.

 

She is very beautiful

She is more beautiful than her sister.

She is the most beautiful girl in her class.

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

 

Adjective “ขั้นกว่า” และ “ขั้นสุด” กรณีพิเศษ

          กฎการเติม er / est ของ adjective ที่มี 1-2 พยางค์ หรือใช้ more than ใน adjective ขั้นกว่า หรือ the most ใน adjective ขั้นสุดของ adjective 3 พยางค์ขึ้นไปนั้นเราได้เรียนรู้กันไปแล้ว อย่างไรก็ตาม อย่างที่ทราบกันว่าภาษาอังกฤษนั้นดิ้นได้ แม้จะมีกฎแต่ก็ไม่ตายตัวและมีข้อยกเว้นอยู่เสมอ ซึ่งเรื่อง adjective ขั้นกว่า ขั้นสุด ก็เหมือนกัน มี adjective อยู่จำนวนหนึ่ง ที่ไม่เป็นไปตามกฎเมื่อต้องการเปรียบเทียบ โดยต้องมีการเปลี่ยนเป็นอีกคำหนึ่งแทน ต้องอาศัยการจดจำเท่านั้น ซึ่งคำเหล่านี้ถ้าอ่านหนังสือบ่อย ๆ ก็ช่วยให้จำได้แม่นยำ ดังนี้

รูปปกติ / ขั้นกว่า / ขั้นสุด

good / better than / the best

bad / worse than / the worst

little / less than / the least

much / more than / the most

far / farther than หรือ further than / the farthest หรือ the furthest

 

คำแนะนำสำหรับการฝึกเพื่อให้แม่นยำในเรื่องของการเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่าขั้นสุด คือ เรียนรู้ adjective ให้มากที่สุด ให้ลองหาแบบฝึกหัดมาทำ ศึกษาเพิ่มเติมจากการ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกเปลี่ยนรูปคำ adjective ฝึกเปลี่ยนรูปประโยคทั้งประโยคเป็นขั้นกว่าและขั้นสุด สำหรับคำยกเว้นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎ ต้องท่องจำให้ได้ หากทำได้แบบนี้ ก็รับรองว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ Engduo Thailand สถาบันสอนภาษา ที่มีคอร์สภาษาอังกฤษจากครูสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสื่อสาร การสัมภาษณ์งาน หรือการสอบ IELTS มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยครับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ที่มาข้อมูล

  • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/67590/-blo-laneng-lan-?fb_comment_id=1891961564197042_2695908420469015
  • https://www.stou.ac.th/schools/sla/b.a.english/d4lp/14212/Module5/content/content01_3.html
  • https://www.kroobannok.com/703

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด