หลักการใช้ Past Simple Tense

Past simple tents

Past Simple Tense เป็นรูปแบบของกริยาที่ใช้ในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดแล้วในอดีต หลักการใช้งานของ Past Simple Tense ครอบคลุมการบอกเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ Past Simple Tense เป็นหนึ่งใน Tense ที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการใช้ Past Simple Tense พร้อมตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ

หลักการในการใช้

Past simple structure

โครงสร้างประโยคของ Past Simple

สรุปง่ายก็คือ ถ้าเราต้องการพูดถึงอดีต หลังจากประธานของโยค ต้องตามด้วยกริยาที่เป็นอดีตเสมอ ซึ่งกริยาที่เป็นอดีต หรือ Verb2 นั้น ก็มี 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ Regular verbs หรือ กริยาปกติที่ไม่เปลี่ยนรูป และ Irregular verbs หรือ กริยาที่ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนรูปเมื่อกลายเป็นอดีต

Regular verbs (กริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป แค่เติม -ed)

โดยปกติแล้ว Verb2 หรือกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปจะลงท้ายด้วย -ed เสมอ เรียกว่า regular verb แค่เติม -ed ท้ายกริยานั้นๆ ก็กลายเป็นอดีตเลย บอกหมายถึงว่า ทำไปแล้วนะ

ยกตัวอย่างประโยค

 • I work in the car industry now. Before that, I worked in a supermarket.

แปลว่า ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตกาว แต่ก่อนหน้านั้น ฉันทำงานในซูเปอร์มาเก็ต

อธิบาย เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับ ประโยคแรกเราใช้แค่ work ธรรมดา ซึ่งบอกว่าเราทำอยู่ตอนนี้เป็นปกติ หรือ Present Simple Tense แต่ก่อนหน้านั้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่จบไปแล้วในอดีต เราเลยใช้ Past Simple เพื่อกล่าวถึงอดีต เราเลยเติม -ed เข้าไปหลัง work ซึ่งเป็นกริยา เลยกลายเป็น worked เป็นอดีตเรียบร้อย

 

 • He passed her examination because he studied very hard

แปลว่า เขาสอบผ่านเพราะเขาเรียนหนักมาก

อธิบาย สังเกตที่กริยาทั้ง 2 ตัวนี้ นั่นก็คือ passed และ studied จะเป็นกริยาที่เติม -ed ทั้งคู่ เพราะช่วงเวลาที่เราพูด เขาได้ผ่านมาแล้ว ก็คือสอบผ่านแล้วนั่นเอง เลยทำให้เราต้องเติม -ed หลังกริยา

รายละเอียดคอร์สเรียน

Irregular verbs (กริยาที่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นอดีต)

ลักษณะของกริยาชนิดนี้ จะมีการเปลี่ยนรูปเป็นคำอื่น เมื่อกลายเป็นอดีต มีชื่อเรียกว่า Irregular verb เช่น go/went/gone ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่า มีการเปลี่ยนคำไปเลย ไม่ใช่ go เติม -ed เป็น goed อันนี้ผิดนะครับ

ยกตัวอย่างประโยค

 • I saw him a few days ago

แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

อธิบาย ถ้าสังเหตุจากประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า see ที่เป็นกริยาปกติ แต่เราใช้ saw ที่เป็นช่อง2 ของ see เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตว่า เห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

 • She went to market last week.

แปลว่า เธอไปตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อธิบาย อย่างในประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า go เพราะเป็นการพูดถึงอดีตที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เราใช้คำว่า went แทน ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2 ของคำว่า go

ตาราง Irregular verbs กริยาเปลี่ยนรูปที่ใช้บ่อย

 Irregular verbs

ตาราง Irregular verbs (เพิ่มเติม)

แต่ก็มี Verb2 บางคำที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลย รวมถึงไม่ต้องเติม -ed ด้วย ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง Irregular verbs ที่ไม่เปลี่ยนรูป ไม่เติม -ed

การตั้งคำถามใน Past simple Tense

สำหรับการตั้งคำถามใน Past simple ที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนี้ เราจะใช้ Did สำหรับ Positive questions และ Didn’t สำหรับ Negative questions ตามด้วย Subject และ Verb infinitive (go, see, buy etc.) หรือกริยาที่เราใช้กันปกตินั่นเอง ไม่ต้องมีการเติม -ed หรือเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้น ตามโครงสร้างด้านล่างนี้

Past simple Tense question

โครงสร้างประโยคของการตั้งคำถามใน Past Simple Tense

ยกตัวอย่าง

 • A: Did you enjoy the film last night?

B: I didn’t enjoy much. So, I went to the party instead.

A: หนังที่คุณดูเมื่อคืนสนุกไหม

B: ฉันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฉันก็เลยไปปาตี้แทน

อธิบาย ในประโยคคำถามที่นาย A ถามนั้น เมื่อพูดถึงอดีตหรือในกรณีนี้คือ เมื่อคืนที่ผ่านมา นาย A จะใช้ Did นำหน้าประโยค + Subject + Verb ปกติ เพราะ Did ได้เป็นอดีตไปแล้ว เราจะไม่ใช้  Verb ที่เป็นอดีตซ้ำนะครับ

 • A: Didn’t you do anything at the weekend?

B: Yes, I didn’t do anything.

A: คุณไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยหรือ

B: ใช่แล้ว ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

อธิบาย เมื่อนาย A ถามนาย B ว่า นายไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยใช่ไหมในวันหยุด แต่ในประโยคนี้มีการใช้ Didn’t แสดงว่า ต้องเป็นวันหยุดที่ผ่านมาแล้ว และตามโครงสร้างประโยคคือ Did/didn’t + Subject + ด้วย Verb Infinitive นั่นก็คือ do นั่นเอง เราไม่สามารถพูดว่า Didn’t you did อันนี้ผิดนะครับ ไม่สามารถใช้ได้

ประโยคปฏิเสธ หรือ Negative sentences ใน Past simple Tense

พูดถึงเรื่องประโยคปฏิเสธ ในประโยคชนิดนี้ จะเป็น Subject + didn’t + verb infinitive ตลอดเวลานะครับ

Negative sentences in Past simple

โครงสร้างประโยคของ Negative sentence ใน Past simple Tense

ยกตัวอย่าง

 • They didn’t invite her to the party, so she didn’t go.

แปลว่า พวกเขาไม่ได้ชวนเธอไปปาตี้ ดังนั้น เธอจึงไม่ได้ไป

อธิบาย ในประโยคนี้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วและเป็น negative sentence หรือ ประโยคปฏิเสธ จึงใช้ didn’t และตามด้วยกริยาแบบธรรมดาก็คือ invite และ go นั่นเอง

 • I called him but he didn’t answer me.

แปลว่า ฉันโทรหาเขา แต่เขาไม่ได้รับสายฉัน

อธิบาย ในประโยคนี้มีการใช้ Called ก่อน ซึ่งแสดงถึงอดีตที่ได้ทำไปแล้วคือการโทรหา แต่เขาไม่ได้รับสายฉันเป็น Negative เราเลยเติม didn’t ตามด้วย Verb ปกติ นั่นก็คือ answer นั่นเอง

อดีตของ am/is/are

ถ้าในประโยคนั้นเป็น verb to be (am/is/are) เราจะใช้ was/were แทน

โครงสร้างของ อดีตของ am/is/are

ยกตัวอย่าง

 • Was the weather good when you were on holiday?

แปลว่า อากาศวันนั้นดีใช่ไหม ตอนที่คุณพักผ่อนในวันหยุดของคุณ

อธิบาย ที่ต้องใช้ Was เพราะว่า กล่าวถึงอดีตที่ได้ผ่านมาแล้วตอนวันหยุดของเขา เราไม่สามารถใช้ Is the weather เพื่อพูดถึงอดีตได้ และ you ตามหลังด้วย were ซึ่งเป็นอดีตเช่นกัน ถ้าเราใช้ When you are on holiday อันนี้ผิดนะครับ

 • They weren’t able to come because they were so tired.

แปลว่า พวกเขาไม่สามารถมาได้เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยมาก

อธิบาย อยากประโยคนี้พูดถึงอดีตแต่ประธานเป็น They ซึ่งเป็นหลายคน ดังนั้นเราจึงใช้ were นะครับ

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ข้อสังเกตและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

การใช้กริยาไม่ปกติ (Irregular Verbs)

ผู้เรียนมักพบว่าการใช้กริยาอปกติเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากกริยาเหล่านี้ไม่มีรูปแบบตายตัว จำเป็นต้องท่องจำ

 • ตัวอย่าง:
  • go → went
  • have → had
  • see → saw

การใช้ “did” ในประโยคปฏิเสธและคำถาม

เมื่อต้องการทำให้ประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามใน Past Simple Tense ให้ใช้ “did” ซึ่งเป็นรูปอดีตของ “do” และตามด้วยกริยาในรูปฐาน (base form)

 • ตัวอย่าง:
  • I did not (didn’t) go to the party. (ฉันไม่ได้ไปงานเลี้ยง)
  • Did you see the movie? (คุณดูหนังหรือเปล่า?)

สรุป

สำหรับหลักการใช้ Past simple tense นั้น ง่ายเลยก็คือ ประธาน แล้วตามด้วย Verb2 ซึ่งส่วนมาก Verb ชนิดนี้จะเติม -ed ไว้ด้านหลัง จะมีแค่กริยาบางคำเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนคำไปใช้อย่างอื่นเลย ซึ่งตรงนี้ไม่มีทางลัดนะครับ ต้องอาศัยการฝึกฝน และความจำอย่างเดียวครับ แต่จริงๆก็มีแค่ไม่กี่คำครับ ไม่ยากจนเกินไปแน่นอน ส่วนเรื่องการตั้งคำถามในโครงสร้างประโยคแบบนี้ ก็แค่ใส่ Did หรือ Didn’t ถ้าเป็น Negative question แล้วตามด้วยประธาน และใส่เป็น Verb ธรรมดาที่ไม่ต้องมีการแปลงรูปใดๆทั้งสิ้น ส่วนถ้าเป็นอดีตของ Verb to be เราก็แปลงเป็น was และ were แทน

โครงสร้างของ Past Simple Tense

กริยา (Verb)

กริยาในรูปแบบ Past Simple มีสองประเภท คือ กริยาปกติ (Regular Verbs) และกริยาอปกติ (Irregular Verbs)

 • กริยาปกติ (Regular Verbs): เติม “-ed” ที่ท้ายคำกริยา

  • ตัวอย่าง:
   • walk → walked
   • play → played
 • กริยาไม่ปกติ (Irregular Verbs): เปลี่ยนรูปแบบของคำกริยาไปเลย (ไม่มีรูปแบบตายตัว ต้องจดจำ)

  • ตัวอย่าง:
   • go → went
   • have → had

ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentences)

โครงสร้าง: Subject + Verb (Past Simple)

 • ตัวอย่าง:
  • I visited my grandparents last weekend. (ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว)
  • She watched a movie yesterday. (เธอดูหนังเมื่อวานนี้)

ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentences)

โครงสร้าง: Subject + did not (didn’t) + Verb (base form)

 • ตัวอย่าง:
  • I did not (didn’t) visit my grandparents last weekend. (ฉันไม่ได้ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว)
  • She did not (didn’t) watch a movie yesterday. (เธอไม่ได้ดูหนังเมื่อวานนี้)

ประโยคคำถาม (Interrogative Sentences)

โครงสร้าง: Did + Subject + Verb (base form)?

 • ตัวอย่าง:
  • Did you visit your grandparents last weekend? (คุณไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่า?)
  • Did she watch a movie yesterday? (เธอดูหนังเมื่อวานนี้หรือเปล่า?)

การใช้ Past Simple Tense

การบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต

Past Simple Tense ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีตโดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน

 • ตัวอย่าง:
  • I graduated from university in 2010. (ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปี 2010)
  • They moved to a new house last month. (พวกเขาย้ายบ้านใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว)

การเล่าเรื่องราวในอดีต

Past Simple Tense ใช้เพื่อเล่าเรื่องราวหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

 • ตัวอย่าง:
  • Once upon a time, there was a princess who lived in a castle. She loved to explore the nearby forest every day. (กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าหญิงอาศัยอยู่ในปราสาท เธอชอบไปสำรวจป่าใกล้เคียงทุกวัน)

การบอกระยะเวลาที่แน่นอนในอดีต

Past Simple Tense ใช้กับการบอกระยะเวลาที่แน่นอนหรือเฉพาะเจาะจงในอดีต เช่น เมื่อวานนี้ ปีที่แล้ว เดือนที่แล้ว

 • ตัวอย่าง:
  • I saw him at the store yesterday. (ฉันเจอเขาที่ร้านเมื่อวานนี้)
  • She visited Paris last summer. (เธอไปเที่ยวปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว)

การใช้กับคำบอกเวลา (Time Expressions)

Past Simple Tense มักใช้ร่วมกับคำบอกเวลาในอดีต เช่น yesterday, last week, two days ago, in 1990

 • ตัวอย่าง:
  • He left the office early yesterday. (เขาออกจากสำนักงานเร็วเมื่อวานนี้)
  • We had a great vacation last summer. (พวกเรามีวันหยุดที่ยอดเยี่ยมเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว)

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับเรื่องของ Past simple tense เราสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ขอเป็นกำลังให้เพื่อนทุกคนที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร หรือใช้เพื่อการทำงาน หรือต้องการสัมภาษณ์งาน เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบนะครับ และยังสามารถออกแบบคอร์สได้ตามต้องการอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด