ระดับภาษา คืออะไร ทำความเข้าใจง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที

ระดับภาษาคือ ความแตกต่างของภาษา ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษา ท่าทางเว้นวรรคซึ่งควรใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฐานะของบุคคล ซึ่งระเบียบการใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับภาษาด้วย ควรเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมในการสนทนา จะช่วยให้การสนทนามีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

โดยระดับทางภาษา แบ่งได้ดังนี้

ภาษาระดับพิธีการ

ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ มีรูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาจมีการใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คำระดับสูง ภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆ 

ษาระดับทางการ

ภาษาระดับทางการ หรือภาษาทางราชการ เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ มีรูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เน้นความชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ในโอกาสสำคัญที่เป็นทางการ เช่น งานวิจัย หนังสือราชการ การกล่าวปราศรัย เป็นต้น

ภาษาระดับกึ่งทางการ

ภาษาระดับกึ่งทางการมีความคล้ายคลึงกับภาษาระดับทางการ แต่มีการลดความเป็นทางการลงมาบ้าง และอาจจะไม่ใช้คำที่ดูเป็นทางการในทุกรูปประโยค ซึ่งจะใช้ในสถานการณ์ เช่น ในการประชุมกลุ่มย่อย การบรรยายในห้องเรียน การบรรยายข่าว หรือบทความในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้การสื่อสารด้วยภาษาระดับกึ่งทางการจะสร้างความรู้สึกคุ้นเคยมากกว่า ภาษาในระดับทางการ และใช้ศัพท์ทางการเฉพาะเท่าที่จำเป็น

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

ภาษาระดับไม่เป็นทางการ เป็นภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผน เพื่อใช้ในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันกับผู้อื่น ไม่เน้นไปที่การใช้ภาษาทางการ จะเน้นไปที่การสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ในสถานที่และโอกาสที่แตกต่างกันไป เช่น การพูดคุยกันระหว่างเพื่อน เป็นต้น

ภาษาระดับกันเองหรือภาษาพูด

ภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้กับบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคย ในสถานการณ์ที่เป็นส่วนตัว หรือเพื่อความสนุกสนานในการสื่อสาร เป็นภาษาที่ไม่มีการเคร่งครัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจมีการเปลี่ยนคำ ใช้คำสแลง คำหยาบ โดยทั่วไปภาษาระดับนี้จะไม่ถูกใช้ในงานเขียน ยกเว้นเป็นงานเขียนเฉพาะกลุ่มหรือบางประเภทเท่านั้น เช่น นิยาย พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

บทสรุป

ระดับของภาษา ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีการแบ่งระดับของภาษา ในภาษาอื่นๆก็มีการแบ่งระดับของภาษาเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยขึ้น แต่ละภาษานั้น  แต่โดยรวมจะแบ่งระดับของภาษาได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

หากคุณสนใจ เกี่ยวกับระดับของภาษาในภาษาอังกฤษ สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ทาง Engduo Thailand และบทความของเราได้ในอนาคต และหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระดับของภาษามากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะที่ Engduo Thailand มีทั้งหลักสูตรเพื่อการสื่อสาร เพื่อการทำงาน เพื่อการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และสำหรับการเตรียมสอบ IELTS นอกจากนี้ยังสะดวกสบายด้วยการเรียนทางออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้เลย

 

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด