รู้จัก Synonyms เพื่อการใช้ศัพท์ที่หลากหลาย

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อการศึกษาหรือวิชาการ หากใช้คำศัพท์ที่หลากหลายในความหมายเดียวกัน จะทำให้สามารถสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจและไม่น่าเบื่อ แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ วันนี้เราจึงจะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ Synonyms หรือคำเหมือน ว่ามีลักษณะและการนำไปใช้อย่างไร ซึ่งจะทำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณเพิ่มสูงขึ้น

 

 • ความหมาย

           Synonyms คือ คำเหมือน หรือคำที่มีความหมายเหมือนกับอีกคำ แต่เป็นคนละคำและสะกดต่างกัน มีทุกประเภททั้ง Nouns, Verbs, Adverbs และ Adjectives ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 คำ สามารถมีความหมายได้มากกว่า 1 ความหมาย และสำหรับความหมายหนึ่ง ๆ ก็สามารถเกิดจากคำศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยคำที่มีความหมายเหมือนกันนั้นอาจใช้แทนกันได้ หรือบางคำก็ไม่สามารถนำมาแทนกันได้เพราะจะทำให้การสื่อสารผิดจากเจตนาไป เช่น คำที่ใช้ในภาษาพูดหรือภาษาเขียน, ศัพท์วิชาการหรือศัพท์ในชีวิตประจำวัน, ใช้ในแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ และคำในวรรณคดีหรือคำโบราณ เป็นต้น จึงต้องศึกษาให้คุ้นเคยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 • ประโยชน์

           การใช้ Synonyms ช่วยทำให้บทความ เรียงความ หรือการสนทนากันมีความน่าสนใจ และสามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงเจตนาได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการแสดงถึงระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีระดับภาษาที่สูง มีความคิดสร้างสรรค์และถือเป็นศิลปะในการพูดหรือเขียน คำเหมือนมีบทบาทสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการสอบ การเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ หรืองานเขียนต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย

 

 • วิธีการใช้

ในการพูดและการเขียนในเรื่องยาว ๆ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ซ้ำเดิม อาจลดการใช้คำ ข้อความเดิม ๆ หรือซ้ำ เพื่อเพิ่มสีสันในการอ่านและฟัง แต่บางกรณี Synonyms หรือคำเหมือนนี้ อาจจะไม่สามารถใช้แทนกันได้ จึงจำเป็นต้องศึกษาการใช้ในแต่ละบริบท และระดับภาษา เช่น speak กับ say ที่แปลว่าว่าพูด ซึ่ง say มักจะตามด้วยคำพูด เช่น She says she hates you. ส่วน speak มักจะตามด้วยคำนาม หรือกรรม เช่น She speaks English. การเลือกใช้คำศัพท์ที่เป็นคำเหมือนนั้น จะต้องศึกษาความหมายของคำนั้น ๆ ให้เข้าใจถ่องแท้ เหมาะสมกับบริบทและมีความสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการสื่อความหมาย ทั้งนี้ อาจศึกษาจากดิกชันนารี่อังกฤษ – อังกฤษ เพื่อความถูกต้องในการสื่อสารและใช้ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดคอร์สเรียน
 • ตัวอย่าง Synonyms ที่ใช้บ่อย

 

 • studyกับ learn ที่แปลว่า เรียน เหมือนกัน แต่สำหรับบางบริบท เช่น We learned how to communicate with customers ที่แปลว่า เราเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกค้า ในบริบทนี้จะใช้ learn คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ส่วน study ไม่สามารถนำมาใช้แทน learn ได้ เนื่องจากเป็นการเรียนจากหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

 

 • important, significance, crucial, fundamental ที่แปลว่า สำคัญ จะมีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ important จะเป็นการบอกถึงความสำคัญ แสดงให้เห็นคุณค่า ส่วน significanceจะใช้ในรายงาน เอกสารวิชาการที่เป็นทางการมากกว่า เช่น It is of great significance in this experiment to discover new innovations. ส่วน crucial จะนำไปใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน เช่น We have already passed the crucial situation. สำหรับ fundamental จะหมายถึงส่วนประกอบสำคัญหรือส่วนประกอบหลักของสิ่งหนึ่ง ๆ เช่น The fundamental organ of our body is heart for pumping life-sustaining blood.

 

 • safety, security, safe, secure ที่หมายถึงปลอดภัย ก็มีการใช้ที่แตกต่างกัน สำหรับ safety ใช้ในเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการป้องกันสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยง เช่น We must go outside for our safety. ส่วน security เป็นขั้นหรือระยะที่ปลอดภัยต่ออันตราย เช่น The internal systems are created to provide security from hacker. ส่วน safe เป็นคำคุณศัพท์ เป็นการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายหรือความเสี่ยง เช่น Please take her over to that store. She will be safe there. นอกจากนี้ safe ยังเป็นคำนามที่มีความหมายว่า ตู้เซฟที่เก็บของมีค่า ส่วน secure เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ เช่น Please check to ensure that all stuffs are secure. และเป็นทั้งคำกริยา เช่น My school has to secure all students.

 

 • beautiful ที่แปลว่าสวย ก็สามารถใช้คำต่าง ๆ แทนได้ในแต่ละบริบท เช่น gorgeous หมายถึง งดงาม หรูหรา มักใช้กับอากาศ อาหาร สถานที่ สิ่งของ เช่น I really like your dress. It is gorgeous. ส่วน stunning แปลว่า ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ, glamorous และ appealing ที่แปลว่า ดึงดูดใจ มีเสน่ห์ สามารถใช้ในบริบทชื่นชมเช่นเดียวกับ gorgeous ได้ ส่วน adorable แปลว่า น่ารัก น่าเอ็นดู ใช้ชื่นชมเด็กหรือสัตว์เลี้ยง เช่น She is such an adorable girl. สำหรับคำว่า lovely นั้นนอกจากจะใช้ชื่นชมคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ได้แล้ว ยังใช้อธิบายถึงเหตุการณ์ดี ๆ ที่ประทับใจได้ด้วย เช่น Our vacation in January is lovely. เป็นต้น

 

ยังมีคำเหมือนอื่น ๆ ให้ศึกษาอีกจำนวนมาก ซึ่งสามารถหาความหมายและตัวอย่างการใช้ได้จากแหล่งความรู้ออนไลน์ หรือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมื่อรู้ถึงความหมาย ประโยชน์ วิธีการใช้ และตัวอย่าง Synonyms ที่ใช้บ่อย ๆ แล้ว หลายคนคงสนใจที่จะนำไปใช้ทั้งในการสื่อสารและในเชิงวิชาการ หากหมั่นศึกษาคำศัพท์และคำเหมือนเพิ่มเติมอยู่เสมอ จะทำให้เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเลือกใช้คำศัพท์และคำเหมือนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ทั้งในงานเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษ

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ที่มาข้อมูล

 • https://teen.mthai.com/education/html
 • https://th.theasianparent.com/synonyms
 • https://www.si-englishbkk.com/study-guide/synonyms-acronym-mean/
 • http://www.e4com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=6094:synonym-antonym&catid=54&Itemid=117
 • https://www.wordyguru.com/a/synonyms

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด