ไม่งงอีกต่อไป อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษอย่างไรให้ไม่พลาด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขอยู่ในแทบทุกช่วงของชีวิตเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป โดยเฉพาะการเข้ามาของชาวต่างชาติ สำหรับการติดต่องาน หรือค้าขาย ก็อาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการบอกจำนวนค่อนข้างมากเลยทีเดียว ดังนั้น การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคน

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

วิธีการออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษ

การอ่านออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านตัวเลข ได้แก่

1 one /วัน/ หนึ่ง

2 two /ทวู/ สอง

3 three /ทรี/ สาม

4 four /ฟอร์/ สี่

5 five /ไฟว์/ ห้า

6 six /ซิกส์/ หก

7 seven /เซเว่น/ เจ็ด

8 eight /เอ็ดท์/ แปด

9 nine /ไนน/ เก้า

10 ten /เท็น/ สิบ

11 eleven /อีเลฟเว่น/ สิบเอ็ด

12 twelve /ทะเว็วฟ์/ สิบสอง

13 thirteen /เซอร์ทีน/ สิบสาม

14 fourteen /ฟอร์ทีน/ สิบสี่

20 twenty /ทะเว็นที่/ ยี่สิบ

30 thirty /เซอร์ที่/ สามสิบ

40 forty /ฟอร์ที่/ สี่สิบ

50 fifty /ฟิ๊ฟที่/ ห้าสิบ

100 one hundred /วัน ฮันเดร็ด/ หนึ่งร้อย

1,000 one thousand /วัน เทาซันด์/ หนึ่งพัน

การใช้ตัวเลขในภาษาอังกฤษ

การบอกจำนวน

จะสามารถใช้ตัวเลขได้เลย เช่น 1 (one), 2 (two), 3 (three), 4 (four), 5 (five) และหากเป็นจำนวนหลักสิบขึ้นไป จะมีการใช้ดังนี้

11 eleven สิบเอ็ด

12 twelve สิบสอง

13 thirteen สิบสาม

14 fourteen สิบสี่

15 fifteen สิบห้า

 

หากเป็นจำนวนตั้งแต่ 20 ขึ้นไป จะมีการเขียน ดังนี้

21 twenty-one ยี่สิบเอ็ด

22 twenty-two ยี่สิบสอง

23 twenty-three ยี่สิบสาม

31 thirty-one สามสิบเอ็ด

40 forty สี่สิบ

50 fifty ห้าสิบ

60 sixty หกสิบ

70 seventy หกสิบ

80 eighty แปดสิบ

90 ninety เก้า​สิบ

100 one hundred หนึ่ง​ร้อย

 

สำหรับเลขหลักร้อย จะมีการอ่าน ดังนี้

102 one hundred two

462 four hundred sixty-two

805 eight hundred and five 

 

สำหรับเลขหลักพัน จะมีการอ่าน ดังนี้

ให้สังเกตตัวลูกน้ำที่จะแบ่งตัวเลขออกเป็นชุดละพัน แล้วให้อ่านเรียงตัวเลข และเรียงหลักหน้าลูกน้ำไป

2001 two thousand and one

1,443 One thousand four hundred forty-three (1 and 443)

4,422 Four thousand four hundred twenty-two (4 and 422)

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

การบอกลำดับ

สำหรับการบอกลำดับจะเติม “th” ด้านหลังตัวเลข โดยจะมีเงื่อนไขดังนี้

  • ตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 2 จะเขียนเป็น nd เช่น 2nd, 22nd (nd ย่อมาจาก second) ยกเว้น 12 จะเขียนเป็น 12th (twelfth)
  • ตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 3 จะเขียนเป็น rd เช่น 3nd, 23nd (rd ย่อมาจาก third) ยกเว้น 13 จะเขียนเป็น 13th (thirteenth)

 

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขในการบอกลำดับ

The first 1st ที่หนึ่ง

The second 2nd ที่สอง

The third 3rd ที่สาม

The fourth 4th ที่สี่

The fifth 5th ที่ห้า

The twentieth 20th ที่ยี่สิบ

The thirtieth 30th ที่สามสิบ

The fortieth 40th ที่สี่สิบ

The hundredth 100th ที่หนึ่งร้อย

The thousandth 1000th ที่หนึ่งพัน

รายละเอียดคอร์สเรียน

บทสรุป

การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษมีหลักการและเงื่อนไขไม่เยอะมากในการทำความเข้าใจ แต่หากเข้าใจพื้นฐานแล้ว ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือปรับใช้ตามสถานการณ์ได้เลยทันที และหากใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Engduo Thailand เพราะมีทั้งหลักสูตรเพื่อการสื่อสาร เพื่อการทำงาน เพื่อการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และสำหรับการเตรียมสอบ IELTS นอกจากนี้ยังสะดวกสบายด้วยการเรียนทางออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้เลย

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด