การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ ใน 5 สถานการณ์ที่พบบ่อย

How to write an Email in English

ในการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการกับชาวต่างชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารคือ การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และให้การซื้อขายเป็นทางการและมีหลักฐานสำหรับใช้ในการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการชำระเงินให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในอีเมล เรามาลองดูสถานการณ์ที่พบบ่อยในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ โดยเราจะนำเสนอ 5 สถานการณ์ที่ต้องพบเจอเป็นประจำ จะได้เขียนอีเมลกันได้อย่างถูกต้อง สื่อสารกันได้เข้าใจ ดังนี้

  1. ติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก
  2. ขอโทษเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด
  3. แสดงความเสียใจกับข่าวร้าย
  4. แสดงความขอบคุณ
  5. การร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ
  6. สรุป

1. ติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก

ในการเขียนอีเมลติดต่อลูกค้าเป็นครั้งแรก ควรเขียนอีเมลแนะนำตัวเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้ตอบอีเมลกลับหรือนัดหมายกับคุณได้ ในการเขียนอีเมลเพื่อยืนยันกันมีหลักฐานในการนัดหมายอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ในอีเมลควรแนบ company profile ให้กับทางบริษัทได้พิจารณาก่อน เพื่อการตอบรับนัดหมายอย่างเป็นทางการได้

 

ตัวอย่างการเขียนอีเมลติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก

Dear Mike,

As I called today to discuss. My name is Helen as a marketing consultant for an online marketing company to do online marketing for various businesses. Today we ask for permission to write an email to make an appointment with you in order to meet and introduce the service that the company has prepared for you, that can help your company grow and outperform the competition.

I have attached the company profile for consideration and please consider the appointment date for me to explain the services that the company provides to you.

 

Best regards,

Helen.

 

       ตัวอย่างคำศัพท์และประโยค ติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก

คำศัพท์ติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก— make an appointment, available, convenient.

ประโยคติดต่อลูกค้าธุรกิจครั้งแรก – Would it be possible to make an appointment with you tomorrow?  , I would like to make an appointment with you for a business discussion.

2. ขอโทษเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด

การเขียนอีเมลกล่าวคำขอโทษเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด เป็นการเขียนแสดงความจริงใจในการกล่าวคำขอโทษต่อลูกค้าที่ทางบริษัทอาจจะส่งสินค้าล่าช้าหรือชำรุดเสียหายไป จะต้องแสดงความเสียใจอย่างมากต่อความผิดพลาด

 

ตัวอย่างการเขียนอีเมลกล่าวคำขอโทษเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด

Dear Mike,

We wrote this email to say our deepest apologies for the late delivery. The reason is the transport vehicle has an accident on the way to deliver the goods to you. We are extremely sorry for the delay in our delivery and the inconvenience caused to you. Please accept our sincere apologies for the error in our invoice. We are so sorry if we have caused you any inconvenience.

 

Best regards,

Helen

 

       ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคแสดงการขอโทษ

คำศัพท์แสดงการขอโทษ: deepest apologies, very sorry, I’m terribly sorry.

ประโยคแสดงการขอโทษ: We apologize for the delay in responding to your email., Please accept our sincere apologies for the mistake, we’re so sorry for keeping you waiting. , We apologize for any inconvenience caused.

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

3. แสดงความเสียใจกับข่าวร้าย

การเขียนอีเมลแสดงความเสียใจกับข่าวร้าย เป็นการเขียนแสดงความรู้สึกเสียใจ เห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่สูญเสีย จะต้องเขียนไปบอกกล่าวถึงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยตัวท่านเอง และบอกกล่าวถึงการเสนอความช่วยเหลือใด ๆ หากช่วยเหลือได้ โปรดแจ้งกลับมาทันที

 

ตัวอย่างการเขียนอีเมลแสดงความเสียใจ 

Dear Mike,

I have just heard with deeply regret of the death from cancer disease of your grandmother yesterday. I am shocked and deeply regret your grandmother. Please accept our sincere sympathy. If there is anything we can help with, please let us know immediately.

Best regards,

Helen.

 

       ตัวอย่างคำศัพท์ และ ประโยค แสดงความเสียใจ

คำศัพท์แสดงความเสียใจ: terribly sorry, condolences, sorrow, grieve for, deepest regret.

ประโยคแสดงความเสียใจ: Please accept our deepest condolences.

4. แสดงความขอบคุณ

การเขียนอีเมลแสดงความขอบคุณนั้น เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ซึ่งการขอบคุณก็มีหลายโอกาส ไม่ว่าจะขอบคุณทั่วไป ขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือ ขอบคุณเมื่อมีคนมาช่วยให้บรรลุเป้าหมายหรือผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

 

ตัวอย่างการเขียนอีเมลแสดงความขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Dear Mike,

We are writing to you by email to say my deepest gratitude for helping us through the recent great floods. The flood had entered our house, damage all items no longer available. You have provided us with assistance in this event. From the bottom of my heart. Thank you. We couldn’t have pulled this off without you, we’re really grateful for your help. We will never forget your gratitude for helping us this time.

With respect and best regards,

Helen.

 

       คำศัพท์และประโยคแสดงความขอบคุณ

คำศัพท์แสดงความขอบคุณ: deepest gratitude, really grateful, really appreciate.

ประโยคแสดงความขอบคุณ: Thank you for helping us, Thank you for being such a great leader, Thanks again for taking the time to explain this.

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

5. การร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ

การเขียนอีเมลในการร้องเรียนตำหนิสินค้าและบริการ เนื่องจากได้ทำการสั่งสินค้าทางเว็บไซต์และเมื่อทางบริษัทส่งมา พบว่าเครื่องไม่ทำงาน เปิดไม่ได้ จึงเขียนอีเมลร้องเรียนตำหนิสินค้าที่ส่งมาใช้งานไม่ได้ และต้องการสินค้าชิ้นใหม่ส่งกลับคืนมาทันที

 

ตัวอย่างการเขียนอีเมลร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ

Dear Mike,

I am writing you an email because I want to complain to you. Since I received the laptop you sent us, it appears that the device is not working, can’t turn on. I don’t understand if the company has checked before sending the device or not.

So please replace the new notebook immediately. And please check the operation of the laptop before sending it to me.

Best regards,

Helen.

 

       ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ 

คำศัพท์แสดงการร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ – complain, grumble, croak.

ประโยคแสดงการร้องเรียน ตำหนิสินค้าและบริการ – The goods were faulty/damaged/in poor condition. , I’m afraid that the enclosed clock doesn’t work.

 

สรุป

ในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษกับ 5 สถานการณ์ที่พบบ่อย ควรใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสาร ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้า คุณควรเขียนอีเมลถึงบริษัทเพื่อใช้สำหรับการยืนยัน มีหลักฐานในการติดต่อ ไม่ว่าจะเขียนตำหนิสินค้าบริการ เขียนแสดงความขอบคุณสำหรับการทดแทนสินค้า เพื่อความเป็นทางการมากกว่าการใช้โทรศัพท์ ซึ่งข้อดีของการเขียนอีเมล จะช่วยให้คุณได้มีเวลาเรียบเรียงและทบทวนคำพูด สำนวนการเขียน ประโยคที่ใช้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่า

และสุดท้ายทางเราสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วไป หรือใช้เพื่อการทำงาน หรือต้องการสัมภาษณ์งาน เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบนะครับ และยังสามารถออกแบบคอร์สได้ตามต้องการอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ

รายละเอียดคอร์สเรียน

ที่มาข้อมูล

  • https://slideplayer.in.th/slide/14812592/
  • https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/138352.html
  • https://khunnaiver.blogspot.com/2020/03/20-useful-English-Email-message.html
  • https://bestreview.asia/how-to/say-thank-you-english/

 

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด