Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Phrasal verb ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

หลาย ๆ คนคงจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักกับคำว่า Phrasal Verb ทั้ง ๆ ที่เราพบเห็นมันค่อนข้างบ่อยทั้งในเวลาเขียน หรืออ่านบทความภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ในเรื่องของความหมาย ส่วนประกอบ วิธีการใช้ และคำที่พบเห็นหรือใช้กันบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน จะขอแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 1. Phrasal Verb คืออะไร

ในการ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นั้น ก่อนอื่นเราควรจะทำความเข้าใจคำว่า Phrasal Verb กันเสียก่อน คำถามแรกที่ก่อขึ้นมาคือ Phrasal Verb คืออะไร

Phrasal Verb หรือ two word verb หากเปรียบเทียบกันกับหลักไวยากรณ์ในภาษาไทยนั้นคงจะใกล้เคียงกับคำว่า กริยาวลีมากทีสุด กริยาวลีในภาษาไทยนั้นมีความหมายว่า คำที่ประกอบด้วยคำกริยา คำวิเศษณ์ หรือคำบุพบท ที่เมื่อนำมารวมกันแล้วจะมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม

เพราะฉะนั้น Phrasal Verb หรือ two word verb ก็จะมีความหมายว่า คำที่เกิดจากการประกอบขึ้นมาใหม่ โดยมี verb, adverb, preposition หรืออาจจะเป็น preposition ทั้งสองคำ มาผสมกันจนเกิดคำศัพท์ใหม่ที่มีความหมายต่างจากเดิม

Phrasal Verb สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้

1) กริยาวลีที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ และไม่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เรียกว่า inseparable verbs with no objects ยกตัวอย่างเช่น

wake up = ตื่นนอน

come in = เข้ามา

grow up = เติบโต

2) กริยาวลีที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ แต่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เรียกว่า inseparable verbs with objects ยกตัวอย่างเช่น

look for = มองหา

go away = ออกไป

take after = เหมือน

3) กริยาวลีที่สามารถแยกคำบุพบท (preposition) ออกได้ แต่ต้องมีกรรม (object) มารองรับ เรียกว่า separable verbs

turn on = เปิด

turn off = ปิด

take off = เครื่องบินขึ้น

4) กริยาวลีที่มีคำบุพบท (preposition) มากกว่าหนึ่งตัว อาจจะมีกรรม (object) หรือไม่มีก็ได้ เรียกว่า three-word Phrasal Verbs ยกตัวอย่างเช่น

look down on = ดูถูก

look out for = เตรียมพร้อม

catch up with = ตามให้ทัน

 

 1. Phrasal Verb ประกอบด้วยอะไรบ้าง

          เมื่อทราบความหมายแล้ว หัวข้อนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้าง Phrasal Verb หรือ two word verb

การสร้าง Phrasal Verb หรือ two word verb นั้นจะมีวิธีการผสมคำทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

2.1  verb + preposition

คำกริยาตามด้วยคำบุพบท คือการนำคำบุพบท หรือ preposition มาต่อท้ายคำกริยา หรือ verb ที่จำเป็นจะต้องมีคำบุพบทมาต่อท้าย แต่ยังคงความหมายเดิมของคำกริยา (verb) ยกตัวอย่างเช่น

belong to = เป็นของ

wait for = รอ

protect form = ปกป้องจาก

arrive at = มาถึงที่

think about = คิดเกี่ยวกับ

agree with = เห็นด้วยกับ

believe in = เชื่อมั่นใน

etc.

2.2 verb + adverb หรือ verb + preposition

คำกริยาที่ตามด้วย คำวิเศษณ์ (adverb) หรือคำบุพบท (preposition) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม ความหมายของคำกริยาจะถูกเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม และกลายเป็นคำที่มีความหมายใหม่ ยกตัวอย่างเช่น

run in to = พบกันโดยบังเอิญ

grow up = เติบโตขึ้น

come in = เข้าไป / เข้ามา

watch out = ระวัง

break out = เกิดขึ้น

catch up = ติดตาม

calm down = ใจเย็น ๆ

etc.

2.3 verb + adverb + preposition

เป็นการนำคำกริยามาประกอบกันกับคำวิเศษณ์ (adverb) และคำบุพบท (preposition) ยกตัวอย่างเช่น

look forward to = รอคอย

get by with = พอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้

look down on = ดูถูก

keep up with = ตามให้ทัน

break up with = เลิกกันแล้วกับ

put up with = อดทน

get on with = ทำต่อไป

รายละเอียดคอร์สเรียน

 

 1. วิธีการใช้ Phrasal Verb

3.1. หากในประโยคไม่มีกรรม (object) มารองรับ

จะต้องนำคำวิเศษณ์ (adverb) มาไว้ติดกับคำกริยา (verb) เช่น

 • May I come in, please?
 • Don’t give up.
 • I will dress up.
 • Let’s go to eat out.

3.2. หากมีคำนาม (noun) เป็นกรรม (object)

จะวางคำนาม (noun) ไว้ข้างหน้า หรือข้างหลังคำวิเศษณ์ (adverb) ก็ได้ เช่น

 • Keep the child out of my bedroom.
 • Tom put the pot down on the table.
 • Lin set the party up for her friend.
 • He take the radio apart and fix it.

3.3. หากมีคำสรรพนามเป็นกรรม (object pronoun)

จะต้องนำกรรม (object) ไว้ด้านหน้าของคำวิเศษณ์ (adverb) เช่น

 • I lost my ring, but she find it out.
 • Her mother made her up when she is going to party.
 • The shirt is very nice that I will try it on.
 • I can’t hear that sound. Can you tune it up?

 

 1. Phrasal Verb ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

         

break up เลิกกัน keep up เก็บรักษา turn on เปิด
call back โทรกลับ look down on ดูถูก turn off ปิด
clam down ใจเย็น ๆ look for มองหา use up ใช้จนหมด
check in ลงทะเบียนเข้า look out ระวัง wake up ตื่นนอน
check out ลงทะเบียนออก make up แต่งหน้า warm up ทำให้อุ่นขึ้น
cheer up มีความสุข mix up ผสม work out ออกกำลังกาย
cut down ตัด pay back ใช้หนี้
dress up แต่งตัว put down วางลง
fall down ตก run away วิ่งหนี
fall out หล่นออกไป set up จัดขึ้น
fill up เติม show off แสดงออก
get back กลับบ้าน switch off ปิด
get up ตื่นนอน switch on เปิด
give up ยอมแพ้ take apart แกะออกเป็นชิ้น ๆ
go ahead ดำเนินการ take back คืน
go back กลับ take off เครื่องบินขึ้น
grow up เติบโต take out นำออกไป
hang out สังสรรค์ throw away ทิ้ง
hold on รอสักครู่ turn down ลดลง

 

Phrasal Verb หรือกริยาวลี นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือยุ่งยาก เพียงแค่หมั่นศึกษาค้นคว้าและขยันหาคำศัพท์ใหม่ ๆ ก็จะสามารถใช้ Phrasal Verb ที่ใช้บ่อย ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ที่มาข้อมูล

 • https://www.englishcollege.com/what-phrasal-verbs-used-frequently
 • https://en.wikipedia.org/wiki/english_phrasal_verbs
 • https://www.grammarly.com/blog/common-phrasal-verbs/

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด