ในยุคที่การสื่อสารข้ามพรมแดนเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีในองค์กรสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานของคุณ ด้วยเหตุนี้ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรของเรา จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละบริษัท ไม่ว่าคุณจะต้องการคอร์สเรียนแบบตัวตัว หรือแบบกลุ่ม เรามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นให้กับงบประมาณและความต้องการของคุณ

องค์กรชั้นนำหลายร้อยบริษัทไว้วางใจเลือกเรียนกับ Engduo

มีบริษัทหลายร้อยบริษัทเลือกเรียนกับ Engduo นอกเหนือจากบริษัทข้างต้นแล้วก็ยังมีทั้ง Fedex บริษัทขนส่งระดับโลก, CP, รวมถึงธนาคารชั้นนำต่างๆ ซึ่งมีการลงที่ต่อเนื่องเป็นประจำด้วยเช่นกันครับ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเรามีการออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์การทำงาน โดยคอร์สเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • คอร์สเรียนแบบตัวตัว (One-on-One Training)
 • คอร์สเรียนแบบกลุ่ม (Group Training)

คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (One-on-One Training)

คอร์สเรียนแบบตัวตัวเหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องการการฝึกฝนอย่างเฉพาะเจาะจงและเข้มข้น การเรียนแบบตัวตัวช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับระดับความรู้และความต้องการของผู้เรียนได้ทันที

ข้อดีของคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

 • ปรับเนื้อหาตามผู้เรียน: เนื้อหาการเรียนการสอนจะถูกปรับให้เหมาะสมกับทักษะและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
 • การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ: ผู้เรียนสามารถโฟกัสที่การพัฒนาทักษะที่ตนเองต้องการได้โดยตรง
 • ความยืดหยุ่นในการเรียน: ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ตามตารางเวลาของตนเอง

คอร์สเรียนแบบกลุ่ม (Group Training)

คอร์สเรียนแบบกลุ่มเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการฝึกอบรมพนักงานหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน การเรียนแบบกลุ่มช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างพนักงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในองค์กร

ข้อดีของคอร์สเรียนแบบกลุ่ม

 • การเสริมสร้างทีม: การเรียนเป็นกลุ่มช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและเพิ่มการทำงานเป็นทีม
 • คุ้มค่า: การเรียนเป็นกลุ่มมีความคุ้มค่าในแง่ของงบประมาณ เนื่องจากสามารถฝึกอบรมพนักงานหลายคนได้พร้อมกัน
 • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน: การเรียนเป็นกลุ่มช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กัน

เนื้อหาของการเรียน

เราเข้าใจว่าแต่ละบริษัทมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงออกแบบคอร์สเรียนที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื้อหาคอร์สเรียนจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานจริง เช่น

 • การสื่อสารในที่ประชุม (Business Meeting Communication)
 • การเขียนอีเมลธุรกิจ (Business Email Writing)
 • การนำเสนอผลงาน (Presentation Skills)
 • การเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills)
 • การให้บริการลูกค้า (Customer Service)
 • เพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ

  • การฝึกฝนการเขียนอีเมลอย่างเป็นมืออาชีพ
  • การเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่ใช้ในการประชุม การนำเสนอ และการสร้างเอกสารทางธุรกิจ
 • พัฒนาการพูดเกี่ยวกับงาน

  • การฝึกพูดเกี่ยวกับงาน เช่น การอธิบายหน้าที่ และโครงสร้างองค์กร
  • การนำเสนอผลงานและโครงการที่ทำ
 • การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในสถานการณ์การทำงาน

  • การอ่านเอกสารทางธุรกิจ เช่น รายงาน แผนธุรกิจ หรือข้อกำหนดโปรแกรม
  • การเขียนเอกสารทางธุรกิจ เช่น รายงานประจำวัน อีเมลการสื่อสาร หรือเอกสารการตรวจสอบ
 • การสื่อสารในสถานการณ์งานแบบสั้นๆ

  • การสนทนาในโทรศัพท์ธุรกิจ
  • การแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือในบริบททางธุรกิจ
 • การเขียนเอกสารทางธุรกิจเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์กร

  • การเขียนอธิบายนโยบายและข้อกำหนดภายใน
  • การเขียนอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน
 • การเขียนและการตอบกลับอีเมลทางธุรกิจ

  • การตอบกลับอีเมลอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ
  • การใช้ภาษาสุภาพและมารยาทในการสื่อสารทางอีเมล
 • การใช้ภาษาอังกฤษในการบริหารและการนำ

  • การนำเสนอแผนธุรกิจหรือการเสนอผลงานให้กับผู้บริหาร
  • การสร้างเอกสารหรือรายงานเพื่อการบริหาร
 • การเข้าใจภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขางานของตนเอง

  • การอ่านบทความวิชาการหรืองานวิจัยในสาขางานของตนเอง
  • การเขียนบทความหรือรายงานวิชาการในภาษาอังกฤษ
 • การเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับคนที่มีวัฒนธรรมและภาษาต่างกัน

  • การสื่อสารกับบุคคลที่มีวัฒนธรรมและภาษาต่างกันในสถานที่ทำงาน
  • การเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกับทีมหรือบุคคลที่มีภาษาเป็นภาษาแม่
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีในการเรียนรู้

  • การใช้งานและการสื่อสารผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มออนไลน์
  • การเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ การศึกษาจากคลิป

หรือเป็นการผสมระหว่างคอร์ส General English และ Business English โดยเน้นตามเรื่องที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะแบบนี้เลยนะครับ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ปรับปรุงทักษะทางภาษาเพื่อความสำเร็จในธุรกิจ

ออกแบบคอร์สตามความต้องการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ต่อผู้เรียนด้วยเวลาที่จำกัด

Engduo Thailand

@engduo

0992170880

6 เหตุผล

ทำไมควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษ กับเรา

เวลาตามต้องการ

หมดปัญหาเรื่องเวลา เพราะคลาสการสอนของเราสามารถเลือกเวลาได้ตามต้องการ เราสะดวกที่เวลาเรียนไหนก็สามารถเลือกเวลาเรียนได้เลย ทีนี้ก็ไม่มีอุปสรรคในการพัฒนาภาษาของคุณอีกต่อไป

การเรียนมีความต่อเนื่อง

ผู้เรียนหลายท่านเคยประสบปัญหากับการเปลี่ยนครูเป็นประจำ หรือไม่มีครูว่างในเวลาที่ต้องการ และต้องมาแนะนำตัวใหม่ในทุกครั้งที่เรียน ทำให้ Engduo ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาที่ดีขึ้นในทุกๆวันและเนื้อหายากขึ้นไปเรื่อยๆ

คุ้มค่าและมีคุณภาพ

คลาสเรียนของเรามีราคาที่ไม่แพง และมีคุณภาพ เพราะเรารู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครูต่างชาติต้องใช้เวลา เราจึงทำในราคาที่ไม่แพง เพื่อที่ให้เพื่อน ๆ ของเราสามารถเรียนได้ในราคาที่ไม่แพง และอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะด้วยลูกค้าประจำที่ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราเปิดมาเลยทำให้เราสามารถจัดการกับต้นทุนได้ดี ลูกค้าเลยได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ

ตอบทุกโจทย์การพัฒนา

ด้วยความที่เป็นคลาสเรียนส่วนตัว เรื่องไหนที่เราต้องการเร่งด่วน ทั้งการฝึกพูด เตรียมสอบ บทเรียนแกรมม่า และรูปแบบอื่น ๆ ด้วยคุณครูที่มากประสบการณ์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนได้อย่างแน่นอน

คลาสเรียนออนไลน์

ด้วยความที่เราเป็นคลาสเรียนออนไลน์ สามารถช่วยลดเวลาการเดินทาง และทำให้เรามีวันและเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับผู้เรียนวัยทำงาน เลยทำให้เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ทุกวันโดยไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษกับครูที่มีประสบการณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษานั้นถือว่าเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ เพราะเราจะเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษและก็สามารถนำมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทย

รายละเอียดการเรียน

 • เรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ
 • การเรียนปกติเรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ เสาร์-อาทิตย์
 • เรียนผ่าน Zoom หรือ Google Meet
 • กรณีที่เรียนไวคลาสก็ไปไว กรณีที่เรียนช้าก็สามารถทบทวนซ้ำได้
 • เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว ออกแบบคลาสได้ตามต้องการ
 • เรียนวันละ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงสามารถออกแบบได้ตามต้องการ

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

คำถามที่พบบ่อย

Q: มีการประเมินให้ไหม

A: สำหรับการประเมินของเรามีหลายรูปแบบนะครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรนั้นๆด้วยครับ ซึ่งจะมีการปรับให้ตามความคาดหวังในการฝึกอบรมของผู้เรียนนะครับ

Q: ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้ไหม

A: สามารถเรียนได้เช่นกันครับ โดยถ้าเวลาจำกัดมากๆอาจมีเรื่องให้นักเรียนต้องทบทวนเพิ่มเติมด้วยเพื่อการพัฒนาในเวลาที่รวดเร็วนะครับ

Q: สามารถใช้ Platform ในการเรียนอื่นได้หรือไม่

A: ถ้ามีนอกเหนือจาก Google Meet หรือ Zoom และทางอุปกรณ์ของทางบริษัทไม่สามารถติดตั้งได้สามารถให้ครูเราทดลอง Platform ที่ผู้เรียนสะดวกได้นะครับ

Q: กรณีติดธุระด่วนคลาสจะโดนตัดไหม

A: สำหรับกรณีที่ผู้เรียนติดเหตุไม่สามารถเข้าคลาสได้ เช่นติดประชุม หรือกรณีอื่นๆสามารถแจ้งครูล่วงหน้าได้นะครับ คุณครูจะทำการชดเชยคลาสให้ครับ

สรุป

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรนี้ เราจะมีการปรับเนื้อหา ให้เข้ากับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า รวมถึงด้านงบประมาณ โดยทางเราจะมีการบรีฟครูพร้อมทั้งทำสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียนให้กับทางองค์กร โดยสามารถทำการเลือกเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และหลักสูตรสามารถเน้นไปที่ด้านการทำงานในทักษะที่บริษัทต้องการให้พนักงานพัฒนาได้เลย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ Add Line @engduo

รีวิวจากนักเรียนของเรา

คุณกอล์ฟ

เริ่มต้นจากมาฝึกทักษะการสัมภาษณ์งาน เตรีบมตัวอย่างเข้มข้น ได้เทคนิค และวิธีการตอบคำถามที่ดีที่ครูเราช่วยสอนให้ ทำให้วันที่ไปสัมภาษณ์ก็ได้งานตามที่ตั้งใจ และคุณกอล์ฟก็ได้พัฒนาตัวเองต่อในเรื่องของ Business English เพื่อให้มีทักษะการทำงานที่ดีมากขึ้น

พี่น้ำผึ้ง

หลักจากที่ลงเรียนมาหลายที่มากๆ จนได้มาเจอเรา ด้วยเทคนิควิธีการสอนของครู ทำให้เราสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ เวลาทำงานต้องเจอคนต่างชาติ ก็สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจไม่รู้สึกเกร็งอีกต่อไป

น้องฮัสวานี

เริ่มต้นจากไม่ค่อยได้ภาษาเลย ฝึกกับเรามาประมาณ 6 เดือนเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ในที่สุดน้องฮัสวานีของเราก็สามารถสอบเข้าได้ตามที่ต้องการ และผลการเรียนของน้องในวิชาภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นอย่างมากด้วย

คุณปาย

ประทับใจมากๆในคลาสเรียน ครูมีเทคนิควิธีการสอนที่ดี คุยสนุก เหมือนคุยกับเพื่อนมากกว่า คลาสไม่เครียด และได้ความรู้ ตรงนี้คุณปายพอใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตอนนี้ทักษะภาษาอังกฤษของคุณปายเรียกได้ว่าไปไกลกว่าวันแรกมากๆ

คุณเจน

เริ่มลงเรียนจากพื้นฐานเพื่อเตรียมทักษะใช้ในการต่อยอดในการสอบ IELTS โดยได้ครูที่มีความชำนาญของเราช่วยสอน ทำให้มีการพัฒนาที่ไวขึ้นอย่างมาก และนอกจากนี้ไม่ว่าต้องการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ครูเราก็สามารถสอนได้ทุกเรื่องที่ต้องการ เรียกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆ

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ข่าวสารและบทความ

บทความทั้งหมด