การใช้ Compound Noun (คำนามประสม) ในภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้อย่างไร?

การใช้ Compound Noun (คำนามประสม) ในภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร

ในบทสนทนา การพูดคุย หรือการเขียนประโยคต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปกติก็คือ ประธาน + กริยา + กรรม ซึ่งทั้งประธานและกรรมนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นคำนาม หรือ Noun ในภาษาอังกฤษทั้งนั้น แต่คำนามไม่ได้จบแค่คำว่าคำนาม เพราะคำนามก็มีประเภทของมันอีกด้วย ตัวอย่างเช่น Compound Noun หรือคำนามประสมที่มาเป็นหัวข้อในบทความนี้ ในบทความนี้ Engduo Thailand จะพาคุณไปรู้จักกับ Compound Noun หรือคำนามประสมว่าคืออะไร ใช้อย่างไร มีหลักการในการใช้อย่างไร นอกจากจะบอกว่าคืออะไรและใช้อย่างไรแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างคำศัพท์ที่มาจากคำนามประสมและประโยคของการใช้คำนามประสม

Compound Noun หรือ คำนามประสมคืออะไร?

คำนามประสมเป็นคำนามที่เกิดจากรวมคำของ 2 คำขึ้นไป แล้วเกิดความหมายใหม่ โดยคำที่นำมาประสมกันนั้นอาจเป็น นามกับนาม นามกับกริยา นามกับคุณศัพท์ หรืออาจสลับตำแหน่งกันเป็น กริยากับนาม คุณศัพท์กับนามก็ได้ หากยกตัวอย่างเป็นภาษาไทย เช่น หมอน + ข้าง = หมอนข้าง, เตา + รีด = เตารีด, น้ำ + ผึ้ง = น้ำผึ้ง เป็นต้น

หลักการสร้างคำประสม

หลักการสร้างคำประสมสามารถทำได้หลายวิธี แต่จุดสำคัญคือ นำคำ 2 คำขึ้นไปมาประสมกัน เกิดเป็นความหมายใหม่ ดังนี้

 • Noun + Noun (นาม + นาม) เช่น 

bedroom (ห้องนอน) มาจาก bed (เตียงนอน) + room (ห้อง) 

newspaper (หนังสือพิมพ์) มาจาก news (ข่าว) + paper (กระดาษ)

fish tank (ตู้ปลา) มาจาก fish (ปลา) + tank (ถัง)

 • Noun + Verb (นาม + กริยา) เช่น 

waterfall (น้ำตก) มาจาก water (น้ำ) + fall (ตก)

butterfly (ผีเสื้อ) มาจาก butter (เนย) + fly (บิน)

haircut (ตัดผม) มาจาก hair (ผม) + cut (ตัด)

รายละเอียดคอร์สเรียน
 • Adjective + Noun (คุณศัพท์ + นาม) เช่น 

greenhouse (เรือนกระจก) มาจาก green (สีเขียว) + house (บ้าน)

high school (ชั้นมัธยม) มาจาก high (สูง) + school (โรงเรียน)

whiteboard (กระดานไวท์บอร์ด) มาจาก white (ขาว) + board (กระดาน)

 • Verb + Noun (คำกริยา + คำนาม) เช่น 

washing machine (เครื่องล้างจาน) มาจาก washing (ล้าง) + machine (เครื่องจักร)

swimming pool (สระว่ายน้ำ) มาจาก swimming (ว่ายน้ำ) + pool (สระ)

sleeping pill (ยานอนหลับ) มาจาก sleeping (นอนหลับ) + pill (ยา)

 • Verb + Adverb/ Preposition (คำกริยา + คำกริยาวิเศษณ์/ คำบุพบท) เช่น

giveaway (ของแถม) มาจาก give (ให้) + away (ห่างออกไป)

take-off (ถอดออก) มาจาก take (เอา, รับ) + off (พ้น, ไกลออกไป)

takeover (รับช่วงต่อ) มาจาก take (เอา, รับ) + over (เกิน)

 • Adverb + Noun (คำกริยาวิเศษณ์+ คำนาม) เช่น 

inside (ข้างใน) มาจาก in (ใน) + side (ด้านข้าง)

downstairs (ชั้นล่าง) มาจาก down (ข้างล่าง) + stairs (บันได)

upstairs (ชั้นบน) มาจาก up (ข้างบน) + stairs (บันได)

 • Adverb + Verb (คำกริยาวิเศษณ์ + กริยา) เช่น 

output (ข้อมูลส่งออก) มาจาก out (ออก) + put (ใส่)

income (รายได้) มาจาก in (ใน) + come (เข้ามา)

outstanding (โดดเด่น) มาจาก out (ออก) + standing (ยืน)

 • Preposition + Noun (บุพบท + นาม) เช่น

underworld (โลกใต้พิภพ) มาจาก under (ภายใต้) + world (โลก)

underground (ใต้ดิน) มาจาก under (ภายใต้) + ground (พื้น)

overrate (เกินจริง) มาจาก over (เกิน) + rate  (ประเมิน)

การเขียนคำประสม 

การเขียนคำประสมมีอยู่ 3 แบบ คือ

1. เขียนทั้งสองคำติดกัน 

เช่น seafood (sea + food), bedroom (bed + room), moonlight (moon + light)

2. เขียนแยกกัน

เช่น bus stop (but + stop), ice cream (ice + cream), fish tank (fish + tank)

3. เขียนแยกกันโดยใช้ เครื่องหมาย hyphen (-) คั่น

เช่น weight-lifting (weight + lifting), mother-in-law (mother + in + law), merry-go-round (merry + go + round)

การใช้คำนามประสม

คำนามประสม สามารถใช้วางตำแหน่งของคำนามในประโยคได้เลย เช่น

 • You better go to your bedroom and rest well tonight.

ถึงเวลาที่เธอต้องเข้านอนเพื่อพักผ่อนสำหรับคืนนี้

 • He has an outstanding musical talent.

เขามีความสามารถที่โดดเด่นด้านดนตรี

 • At last, I graduated from junior high school.

ในที่สุดฉันก็เรียนจบชั้นมัธยมต้น

สรุป

คำนามประสม เป็นคำนามที่เกิดจากรวมคำของ 2 คำขึ้นไป แล้วเกิดความหมายใหม่ ซึ่งคำประสมสามารถสร้างได้หลายวิธี และสามารถเขียนคำประสมได้ถึง 3 แบบ โดยการใช้คำนามประสมก็สามารถวางในตำแหน่งของคำนามในประโยคได้เลย compound noun หรือ คำนามประสมนั้นช่วยให้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายมากขึ้น เราควรศึกษาไว้เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หรือเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กับ Engduo Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนมากกว่า 30,000 คน สามารถเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้เลือกหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นต้น แถมเรียนที่ Engduo Thailand มีทั้งความสะดวกและความยืดหยุ่น อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้กับEngduo Thailand

Engduo Thailand

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว พูดได้ชัวร์ ใช้ได้จริง

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด