วิธีการใช้ Adverb of Frequency

How to use adverb of frequency

หากเวลาเราต้องการบอกว่าเราทำอะไรบ่อยขนาดไหนในภาษาอังกฤษ เราก็จะใช้คำอย่างเช่น never, always, usually, often, sometimes ซึ่งคำเหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆว่า adverb of frequency สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง adverb of frequency ในบทความนี้ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand จะมาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ Adverb of frequency ให้ดูอย่างละเอียดกันครับ

Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่)

Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่) คือ คำที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์​ หรือ การกระทำต่างๆว่ามีความบ่อยมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรามักจะเจออยู่ใน Present simple tense (รูปประโยคปัจจุบัน) เพราะประโยคแบบนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นกิจวัตรนั่นเอง

ประเภทของ Adverb of Frequency

Adverb of Frequency จะแบ่งทั้งหมดเป็น 2 ประเภท คือ

1. Adverbs of Indefinite Frequency = กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน

2. Adverb of Definite Frequency = กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน

สรุป

Adverb of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน)

กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน ได้แก่

 • Always (100%) – เป็นประจำ
 • Usually (90%) – มักจะ
 • Normally, Generally (80%) – โดยปกติ
 • Often, Frequently (70%) – บ่อยครั้ง
 • Sometimes (50%) – บางครั้ง
 • Occasionally (30%) – เป็นครั้งคราว
 • Seldom (10%) – ไม่ค่อย
 • Rarely (5%) – นานๆครั้ง
 • Never (0%) – ไม่เคย

ตัวอย่างประโยคของ Adverb of Indefinite Frequency

 1. Always ((100%) – I always watch TV in the morning. – ฉันดูที่วีในตอนเช้าเป็นประจำ
 1. Usually (90%) – Tom’s car is usually dirty. – ปกติแล้วรถของทอมมักจะสกปรก
 1. Normally (80%) – He normally goes to school by car. – โดยปกติแล้วเขาจะไปโรงเรียนด้วยรถยนต์
 1. Often (70%) – They are often late for school. – เขาไปโรงเรียนสายอยู่บ่อยๆ
 1. Sometimes (50%) – I sometimes have dinner at 8.30. – บางครั้งฉันรับประทานอาหารเย็นตอน 2 ทุ่ม
 1. Occasionally (30%) – My mother occasionally comes to visit us. – แม่ของฉันมาเยี่ยมฉันบ้างเป็นครั้งคราว
 1. Seldom (10%) – Joe seldom gets up before 6 o’clock. – นานๆครั้งที่โจจะตื่นก่อน 6 โมงเช้า
 1. Rarely (5%) – I rarely go to bed late. – ฉันแทบจะไม่เคยนอนดึกเลย
 1. Never (0%) – I have never been to Japan. – ฉันไม่เคยประเทศญี่ปุ่นเลย

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

ตำแหน่งในประโยคของ Adverb of Indefinite Frequency

Adverbs of Indefinite Frequency จะแบ่งตำแหน่งหลักๆเป็น 3 ตำแหน่งได้แก่

1.อยู่หน้ากริยาแท้ ถ้าประโยคมีแค่ verb หลัก โดยที่ verb หลักนั้นไม่ใช่ verb to be (เช่น is, am, are, was, were) เราสามารถใช้ adverb of frequency ไว้หน้า verb หลักได้เลย

 • I usually go to school by bus. = ฉันมักจะไปโรงเรียนด้วยรถบัส
 • She always gets up at 6.00 am.= เธอตื่นตอน6โมงเช้าเป็นประจำ
 • I usually go to the beach in summer = ฉันมักจะไปทะเลช่วงหน้าร้อน
 1. อยู่หลัง Verb to be ถ้าประโยคมี verb หลักเป็น verb to be (เช่น is, am, are, was, were) โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ adverb of frequency ไว้หลัง verb to be
 • She is always very happy = เธอเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอด
 • He is often irritable in hot weather = เขามัดจะหงุดหงิดตอนอากาศร้อน
 • He is usually busy with work. = เขามักจะยุ่งอยู่กับงาน

3.อยู่ระหว่างกริยาช่วย กับ กริยาแท้ถ้าประโยคมี verb ช่วย (เช่น can, could, may, might, will, would, verb to be ใน continuous tense, verb to have ใน perfect tense) เราจะใช้ adverb of frequency ไว้ระหว่าง verb ช่วยและ verb หลัก (verb ช่วย + adverb of frequency + verb หลัก)

 • She has often gone on vacation in winter = เธอมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในฤดูหนาว
 • People can sometimes make mistake = คนเราบางที่ก็สามารถทำอะไรผิดพลาดได้

Adverb of Definite Frequency (กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน)

กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอนได้แก่

 • Hourly – ทุกชั่วโมง
 • Every day – ทุกวัน
 • Daily – ทุกวัน
 • Weekly – ทุกสัปดาห์
 • Monthly – ทุกเดือน
 • Yearly – ทุกปี
 • Every minute – ทุกนาที
 • Every hour – ทุกชั่วโมง
 • Every week – ทุกสัปดาห์
 • Every month – ทุกเดือน
 • Every year – ทุกปี
 • Once a week – สัปดาห์ละครั้ง
 • Twice a month – เดือนละสองครั้ง
 • Three times a year – ปีละสามครั้ง
 • Annually – ทุกปี

นอกจากนี้ใน Adverb of Frequency ประเภทนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Adjective (ที่ทำหน้าที่ใช้ขยายคำนาม) ได้อีกด้วย ตัวอย่างในประโยคเช่น Yearly convention ซึ่ง Yearly คำนี้ทำหน้าที่เป็น Adjective ขยายคำว่า Convention ซึ่งมีความหมายว่า วาระการประชุมประจำปีนั่นเอง

ตัวอย่างประโยคของ Adverb of Definite Frequency

 1. The nurse checks on the patient hourly. – พยาบาลตรวจคนไข้ทุกชั่วโมง
 2. The letters are delivered weekly. – จดหมายจะถูกส่งทุกสัปดาห์
 3. I will write to you monthly. – ฉันจะเขียนถึงคุณทุกเดือน
 4. Nancy calls her mother every day. – แนนซี่โทรหาแม่ทุกวัน
 5. I visit Paris yearly. – ฉันไปเที่ยวปารีสทุกปี
 6. She has to see a doctor twice a month. – หล่อนต้องไปพบแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง
 7. We celebrate Christmas every year. – เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสทุกปี
 8. Tom goes to the gym every week. – ทอมไปยิมทุกสัปดาห์
 9. She cleans toilets every hour. – เธอทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๆ ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์สเรียน

ตำแหน่งในประโยคของ Adverbs of definite Frequency

Adverbs of definite frequency ปกติแล้วจะวางไว้อยู่ท้ายประโยค เช่น

 • She goes swimming every week. = เธอไปว่ายน้ำทุกสัปดาห์
 • The information is updated five hourly. = ข้อมูลถูกอัพเดททุก 5 ชั่วโมง
 • The museum opens daily. = พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน
 • The magazine is published weekly. = นิตยสารถูกเผยแพร่ทุกสัปดาห์
 • I change the air filters monthly. = ฉันเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ทุกเดือน

สรุป

Adverb of frequency ก็คือคำที่เอาไว้บ่งบอกความบ่อย หรือ ความถี่ของเหตุการณ์และการกระทำต่างๆนั้นเองโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

 1. Adverbs of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน) เช่น Always, Usually, Often, Normally, etc.
 2. Adverb of Definite Frequency (กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน) เช่น Every, Hourly, Weekly, Monthly, Yearly, Daily, etc.

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ Adverb of Frequency แรกๆอาจสับสนกันบ้างว่าใช้ต่างกันอย่างไร แต่ถ้าเราได้ฝึกใช้บ่อยๆรับรองว่าจะเข้าใจได้อย่างไม่ยากเลยนะครับ EngduoThailand ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกฝนหรือเรียนภาษาอังกฤษทุกคนนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ

และสุดท้ายทางเราสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วไป หรือใช้เพื่อการทำงาน หรือต้องการสัมภาษณ์งาน เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบนะครับ และยังสามารถออกแบบคอร์สได้ตามต้องการอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Engduo Thailand

ค้นหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับคุณ ติดต่อเราเลย

FB: Engduo Thailand

Messenger

Line: @engduo

Tel: 0988268961

บทความของเรา

ดูบทความทั้งหมด